Aktualny kurs akcji:

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka informuje o otrzymaniu w dniu 24.07.2013 roku informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 12 617 778 PLN. Rejestracja została dokonana przez Sąd w dniu 18.07.2013 roku.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmiany przedstawia się następująco:

100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A

400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B

1 805 000 akcji na okaziciela serii C

7 325 000 akcji na okaziciela serii D

2 100 000 akcji na okaziciela serii E

887 778 akcji na okaziciela serii F

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 14 617 778 głosów