Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 czerwca 2010 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

Akcjonariusz                                          Liczba głosów    % udział w liczbie                % udział

                                                                                           głosów na ZWZA               w ogólnej liczbie głosów

Jerzy Pater                                               833 335                                  7,70                                        5,36

Stanisław Cymbor                                    833 335                                  7,70                                        5,36

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.                          2 375 000                                 21,95                                       15,27

PPHU Iwona i Stanisław

Cymbor Sp. z o.o.                                 2 375 000                                  21,95                                       15,27

Piotr Mikrut                                             1 787 498                                 16,52                                        11,49

Rafał Mikrut                                           1 254 167                                  11,59                                          8,06

AVIVA OFE

AVIVA BZ WBK                                      680 000                                    6,28                                           4,37