Aktualny kurs akcji:

Zawiązanie nowej spółki zależnej w Rosji

Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje o otrzymaniu w dniu 29 maja 2013 roku potwierdzenia rejestracji przez sąd spółki zależnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą LLC Sniezka EastTrade (Spółka) z siedzibą w Moskwie, Federacja Rosyjska. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest jedynym udziałowcem tej Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 rubli (równowartość 10 400 PLN wg kursu średniego NBP z dnia dzisiejszego). Przedmiotem działalności Spółki będzie działalność reklamowa, działalność marketingowa, handel hurtowy i detaliczny farbami, lakierami oraz szpachlami.

Spółka została zawiązana w celu zintensyfikowania działalności Śnieżki na terytorium Federacji Rosyjskiej.