Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA

Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA.