Aktualny kurs akcji:

Przywrócenie działalności operacyjnej w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o.

W nawiązaniu do raportów nr 2/2022 i 3/2022 informujących między innymi o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej Śnieżki-Ukraina Sp. z o.o. („Śnieżka-Ukraina”) Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że otrzymał informację o podjęciu przez Dyrektora Generalnego Śnieżki-Ukraina decyzji o przywróceniu działalności operacyjnej w tej spółce z dniem dzisiejszym.

Zakład produkcyjny spółki Śnieżka-Ukraina nadal znajduje się poza aktualną strefą działań wojennych, jej majątek nie został naruszony, a spółka posiada zdolności produkcyjne na poziome sprzed ograniczenia działalności. Śnieżka-Ukraina będzie na bieżąco zarządzała wielkością produkcji i sprzedaży, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji w Ukrainie (na dzień publikacji raportu zakład produkcyjny działa na jedną zmianę).

Ze względu na czynniki zewnętrze oraz aktualną sytuację rynkową (niniejszy raport jest publikowany przed rozpoczęciem tzw. wysokiego sezonu sprzedaży farb i produktów do ochrony i dekoracji drewna i metalu) Zarząd Śnieżki nie ma obecnie możliwości oszacowania wpływu czasowego ograniczenia działalności operacyjnej Śnieżki-Ukraina oraz jej funkcjonowania w najbliższym czasie na przyszłe wyniki. Aktualnie należy jednak zakładać istotny spadek przychodów i zysków osiąganych na tamtejszym rynku w perspektywie co najmniej bieżącego roku.

W przypadku zaistnienia istotnego wpływu sytuacji w Ukrainie na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka (zwłaszcza segmentu operacyjnego „Ukraina”),informacje na ten temat zostaną przekazane w odrębnym raporcie.