Aktualny kurs akcji:

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią budowania w firmie kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA stanowią jej DNA – wyznaczają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji oraz wspierają̨ jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.

Nasze wartości organizacyjne:

Zrozumienie perspektywy klienta i dostarczenie optymalnych produktów i usług.

Tworzenie kultury zaangażowania i odpowiedzialności poprzez budowanie klimatu współpracy i rozwoju w bezpiecznym środowisku pracy.

Ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych (cyfrowych) rozwiązań i lepszych sposobów działania.

Standaryzacja działań, racjonalne gospodarowanie zasobami oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty z uwzględnieniem strategicznej perspektywy.