Aktualny kurs akcji:

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny 2023