Aktualny kurs akcji:

Kariera

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

Siedziba spółki:

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Dane rejestrowe:

NIP 818-14-33-438
REGON 690527477
KRS 0000060537, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł
BDO 000019829

Administracja:

Tel.: (14) 681 11 11
Tel.: (22) 221 93 19

Infolinia (informacje o produktach):

Tel.: 801 500 801

Inspektor Ochrony Danych:

Tel.: (14) 699 72 60,
e-mail: dane.osobowe@sniezka.com