Aktualny kurs akcji:

Śnieżka wśród najlepszych polskich pracodawców według rankingu „Wprost”

W tegorocznej edycji rankingu „Najlepszych polskich pracodawców” tworzonego przez redakcję „Wprost” polskie spółki z Grupy Śnieżka znalazły się wśród 50 wyróżnionych organizacji, w których zdaniem jury, pracuje się najlepiej. Śnieżka jest jednocześnie jedynym ujętym w zestawieniu podmiotem reprezentującym sektor farb i lakierów. Do piątej edycji zgłosiło się ponad pięćset organizacji, które oceniano m.in. pod kątem stabilności zatrudnienia i warunków pracy.

Redakcja „Wprost” po raz piąty opublikowała coroczny raport 50 Najlepszych Polskich Pracodawców, który ma na celu identyfikację firm wyróżniających się odpowiedzialną polityką zatrudnienia. Twórcy raportu nie brali pod uwagę dodatkowych korzyści wynikających z pracy w danej firmie, a skoncentrowali się na wytypowaniu miejsc, w których pracownik może czuć się bezpiecznie, nie obawiając się pogorszenia warunków zatrudnienia.

Jury, składające się z członków redakcji, przeanalizowało ponad pięćset aplikacji, które zawierały odpowiedzi na dziesięć pytań wytypowanych jako kluczowe dla oceny. Dotyczyły one m.in. przeprowadzonych lub planowanych zwolnień grupowych, stosunku liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, liczby osób zwolnionych w ostatnim roku w porównaniu do liczby nowo zatrudnionych, ogólnej liczby pracowników oraz liczby osób, które otrzymały podwyżkę. W tegorocznym raporcie za rok 2023 uwzględniono również wsparcie, jakie firmy działające w Polsce udzieliły ukraińskim obywatelom, a także to ilu z nich otrzymało zatrudnienie w ich strukturach.

 

Śnieżka wśród najlepszych

Polskie spółki z Grupy Śnieżka zostały docenione przez redakcję za podejmowane działania oraz politykę zatrudnienia i sklasyfikowały Grupę na 23. miejscu spośród 50 wyróżnionych podmiotów. Jednocześnie to jedyny przedstawiciel sektora farb i lakierów, który został ujęty w zestawieniu.

Budowanie angażującego i transparentnego środowiska pracy to cel, który jako Śnieżka stawiamy sobie i realizujemy od lat. Wspiera nas w tym działanie oparte o wartości organizacyjne, do których – jako zespół – odwołujemy się w naszej codziennej pracy. Oczywiście na definicję dobrego pracodawcy składa się wiele elementów, a wśród nich wymienić można m.in.: przejrzystość systemu wynagrodzeń, możliwości rozwoju czy atrakcyjne benefity. Dla nas jako Śnieżki ważnym elementem budowania przyjaznego miejsca pracy jest także głos zespołu, w który wsłuchujemy się cyklicznie, poprzez realizowane badania opinii pracowników – mówi Aleksandra Baranowska, dyrektor Działu People w FFiL Śnieżka SA.

Pracownicy Grupy Śnieżka mają dostęp do szerokiej gamy programów dodatkowych, które nie tylko zwiększają ich komfort pracy, ale także umożliwiają rozwijanie umiejętności zawodowych.

Wśród oferowanych korzyści znajduje się dofinansowanie posiłków oraz różnorodne szkolenia i programy rozwojowe. Przykładowo w ramach Śnieżka Academy stając się trenerami wewnętrznymi pracownicy mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także korzystać z porad innych trenerów. Wśród inicjatyw realizowanych przez Grupę nie brakuje też ponadprogramowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które prowadzone są przez wyspecjalizowanych ratowników medycznych.

Firma oferuje również szerokie możliwości rozwoju zawodowego i awansu w ramach struktur wewnętrznych. Dodatkowo umożliwia migrację pomiędzy różnymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy, co pozwala pracownikom na zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie istniejących kompetencji w różnorodnych środowiskach. Firma prowadzi również wewnętrzne kampanie edukacyjne skoncentrowane na ekologii, co wspiera świadomość ekologiczną i promuje odpowiedzialne postawy wśród pracowników.