Aktualny kurs akcji:

Śnieżka w gronie 100 największych firm prywatnych w Polsce

Śnieżka po raz ósmy znalazła się wśród największych firm prywatnych w kraju w rankingu magazynu „Forbes”. W zestawieniu opracowanym przez redakcję spółka zajęła 89 miejsce, notując jednocześnie wzrost wartości r/r.

Miejsce firmy w zestawieniu 100 Największych Polskich Firm Prywatnych jest wyznaczane na bazie wartości przedsiębiorstwa. Jest ona obliczana w odniesieniu do rynkowego wskaźnika EV (ang. Enterprise Value).

W tym roku wartość Śnieżki na bazie tego wskaźnika oszacowano na 1 240 mln zł. Oznacza to wzrost o 15% w porównaniu do wartości EV wyznaczonej w minionym roku, która wyniosła 1 077 mln zł.

Zwiększyła się także r/r łączna wartość przedsiębiorstw w rankingu – redakcja oszacowała ją na 418 mld zł. Po raz siódmy odnotowano wzrost tej kwoty r/r. Dodatkowo w rankingu znalazły się jedynie te firmy prywatne, których EV wyniosło ponad 1 150 mln zł, podczas gdy w ubiegłorocznym zestawieniu próg wejścia do rankingu znajdował się poniżej 1 mld zł.

Ranking Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes” jest przygotowywany od 2016 roku. Przedstawia on spółki o najwyższej wartości, w których większościowe udziały należą do polskiego przedsiębiorcy (lub grupy przedsiębiorców), oraz te, w których polski przedsiębiorca jest twórcą spółki i aktywnie nią zarządza albo kontroluje z poziomu rady nadzorczej. W zestawieniu są ujmowane zarówno spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i te nienotowane na parkiecie. Podmioty, w których zagraniczni inwestorzy kontrolują ponad 50% udziałów lub akcji nie są uwzględniane w analizie.

W Śnieżce założyciele spółki i ich sukcesorzy posiadają łącznie ponad 60% udziału w kapitale zakładowym.