Aktualny kurs akcji:
Polski Pakt Plastikowy

Śnieżka przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego

Grupa Śnieżka przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego (PPP). Dzięki udziałowi w tej inicjatywie Śnieżka będzie mogła poszerzyć zakres działań na rzecz wprowadzania obiegu zamkniętego opakowań. Przystąpienie do Paktu jest zgodne z celami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+, ogłoszonej na początku bieżącego roku.

Realizowana Strategia obejmuje trzy filary: Środowisko, Ludzie i Biznes. W ramach pierwszego filaru – Środowisko – Śnieżka będzie wykorzystywać opakowania zawierające określony procent surowca pochodzącego z recyklingu. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych Śnieżka zadeklarowała, że do końca 2023 roku co drugie opakowanie będzie posiadało minimum 10% udziału surowca z recyklingu. To pierwszy krok w kierunku osiągnięcia gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań z tworzyw sztucznych. Dzięki temu Grupa realizuje zakupy w sposób odpowiedzialny i wdraża zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw.

Przystąpiliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego, ponieważ chcemy się dobrze przygotować do nadchodzących zmian legislacyjnych. Widzimy wartość w wymianie wiedzy i partnerstwie na poziomie całego łańcucha wartości. Wierzymy, że, dołączając do Paktu, stajemy się częścią profesjonalnej platformy współpracy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, co istotnie wesprze realizację naszych celów i założeń w obszarze opakowań.

Waldemar Jezioro dyrektor ds. zakupów – Grupa Kapitałowa Śnieżka

W najbliższym czasie firmy czekają spore zmiany w legislacji dotyczącej obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce opakowaniami. Obejmą one rozporządzenie Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, krajową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także kolejne, nadchodzące rozwiązania globalne. Między innymi do końca 2024 roku na poziomie ONZ ma powstać Traktat Plastikowy, dokument dotyczący zanieczyszczenia plastikiem, którego rangę porównuje się do Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.

Dostęp do wiedzy eksperckiej w ramach Paktu i jego globalnej sieci, wymiana doświadczeń i możliwość realizacji wspólnych projektów z innymi uczestnikami pozwolą Spółce na wprowadzanie realnych zmian w organizacji. W ramach licznych inicjatyw i aktywności Polskiego Paktu Plastikowego przedstawiciele Śnieżki planują zaangażowanie się w prace tych grup roboczych, których celem jest dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz zmniejszenia zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych.

Zamknięcie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku to ambitna wizja, która przyświeca Polskiemu Paktowi Plastikowemu. Dlatego z wielką satysfakcją zaczynamy partnerską współpracę ze Śnieżką. Pakt stanowi platformę współpracy dla firm, uczestniczących w łańcuchu wartości opakowań plastikowych. Lada moment w tym obszarze istotne zmiany na firmach wymusi legislacja. Dzięki zaangażowaniu w prace Paktu Grupa Śnieżka może się do nich przygotowywać z większym spokojem.

Małgorzata Żochowska specjalistka ds. budowania relacji i rozwoju projektów w Polskim Pakcie Plastikowym

Inauguracja nowych partnerstw odbyła się 10 października 2023 roku podczas III konferencji urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego pt. „Wiele perspektyw – wspólna wizja opakowań w obiegu zamkniętym”. Grupę Śnieżka zaprezentowała Aleksandra Małozięć, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i ESG, a towarzyszyły jej także: Bożena Uryasz, dyrektor ds. badań i rozwoju oraz Małgorzata Grykiel, dyrektor ds. zapewnienia jakości.

Podczas konferencji Polski Pakt Plastikowy przedstawił kluczowe wyniki i obszary działania w 2022 roku i najważniejsze aktualności ze świata opakowań. W części zamkniętej konferencji reprezentacja firmy uczestniczyła w networkingu tematycznym poświęconym m.in. legislacji opakowaniowej, wymianie dobrych praktyk oraz współpracy z konsumentem.

Polski Pakt Plastikowy wobec europejskich problemów gospodarki odpadami

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa, która stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Została powołana w ramach Kampanii 17 Celów i jest częścią Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur.

Polski Pakt Plastikowy jest jedynym jak dotychczas Paktem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z innymi krajowymi Paktami Plastikowymi we Francji, Holandii, Portugalii, Chile, RPA, Kenii, Kanadzie i USA działa on pod egidą Fundacji Ellen MacArthur. Wszystkie łączy wizja gospodarowania opakowaniami z tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym.

Polski Pakt Plastikowy tworzą firmy związane bezpośrednio z całym łańcuchem wartości opakowań z tworzyw sztucznych: producenci tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, produktów w tych opakowaniach, firmy handlu detalicznego, zarządzające odpadami i inne. Wraz z nimi w Pakcie współpracują organizacje pozarządowe i biznesowe, izby gospodarcze i instytuty badawcze oraz eksperci wspierający i opiniujący analizy prowadzone na potrzeby realizacji celów Paktu.