Aktualny kurs akcji:

Śnieżka ponownie w rankingu największych prywatnych spółek dywidendowych

Kolejny rok z rzędu Śnieżka została zaklasyfikowana przez redakcję „Forbes” do rankingu Polskich Prywatnych Spółek Dywidendowych. Producent znanych i lubianych marek Magnat, Śnieżka i Vidaron wypłacił 25,2 mln zł dywidendy z zysku za 2022 rok, co zapewniło miejsce wśród 50. największych prywatnych spółek dywidendowych naszym kraju.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA wypłaca dywidendę nieprzerwanie od swojego giełdowego debiutu. W tym roku akcjonariusze otrzymali ją już po raz dwudziesty. W ciągu całej swojej historii notowań na giełdowym rynku spółka wypłaciła akcjonariuszom 504,2 mln zł, czyli łącznie 39,26 zł na jedną akcję. W tym czasie cena akcji wzrosła z 22,0 zł oferowanej w pierwszej ofercie publicznej (IPO), do 76,60 zł na giełdowej sesji z 25 września 2023 roku, i tym samym wartość rynkowa Śnieżki wyniosła 967 mln zł.

W 2022 roku Grupa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 791,7 mln zł oraz 41,3 mln zł zysku netto. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 36,7 mln zł. FFiL Śnieżka SA osiągnęła 510,9 mln zł przychodów i 23,6 mln zł zysku netto, o którego podziale decyduje coroczne zwyczajne walne zgromadzenie.

Zestawienie „Forbes” prezentuje kilkadziesiąt prywatnych spółek giełdowych, które najhojniej dzielą się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Jak podała redakcja magazynu w tegorocznym zestawieniu suma dywidend wypłaconych przez spółki z rankingu wzrosła o niemal jedną czwartą w porównaniu do poprzedniego roku i sięgnęła kwoty 7,3 mld zł.