Aktualny kurs akcji:

Interaktywny raport roczny Śnieżki za 2022 r. dostępny w serwisie korporacyjnym

W serwisie korporacyjnym Grupy Śnieżka można się zapoznać z raportem zintegrowanym za 2022 rok. To siódmy taki raport Śnieżki. W tegorocznej publikacji położono nacisk na prezentację danych z obszarów ESG: środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Raport zintegrowany zawiera treści z raportu rocznego za 2022 roku i prezentuje je w formie zdigitalizowanej. Pozwala to na zapoznanie się w formie interaktywnej z wybranymi danymi finansowymi, których baza porównawcza sięga 2016 roku. Informacje merytoryczne zostały opatrzone barwną oprawą graficzną zgodnie z hasłem tegorocznej edycji: „Wierzymy, że kolory mają znaczenie”.

W raporcie za 2022 rok spośród kolorów szczególnie wyróżniono zielony, który sygnuje „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+”. W związku z jej przyjęciem w raporcie zintegrowanym Śnieżka wskazała działania z obszaru zrównoważonego rozwoju prowadzone w ubiegłym roku. To między innymi analiza śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 i 3, czyli całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację.

W ramach ww. strategii wypracowano cele działań spółki na rzecz środowiska, ludzi i biznesu. Tym obszarom poświęcono też trzy z sześciu głównych części raportu zintegrowanego. Raport jest podzielony na zakładki:

  • O nas,
  • Kierunki rozwoju i perspektywy,
  • Grupa w 2022 r.,
  • Środowisko i produkt,
  • Ludzie,
  • Biznes i zarządzanie.

Raport zintegrowany za 2022 rok jest dostępny na domenie internetowej Śnieżki sniezkagroup.com. Z materiałem można zapoznać się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej pod adresem https://raportroczny2022.sniezka.pl/.