Aktualny kurs akcji:

Fundacja Śnieżka podsumowała nową odsłonę „Przeogarniaczy”

Fundacja Śnieżka podsumowała kolejną odsłonę programu „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej”, którego celem jest rozwijanie wiedzy czwartoklasistów o ekonomii. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 160 uczniów z siedmiu szkół z gminy Dębica. Uczestnicy aktywnie uczyli się, zgłębiając tajniki przedsiębiorczości i zagadnienia społeczne poprzez kreatywne zadania i pracę w grupach. W ramach finału projektu odbyło się 5 wycieczek edukacyjnych sfinansowanych przez Fundację. Przeprowadzono także kreatywny konkurs dubbingowy, który jeszcze bardziej zintegrował uczniów z programem.

Fundacja Śnieżka ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich programów, pogłębiających wiedzę o przedsiębiorczości – realizuje je od 2016 r. Projekt „Przeogarniacze” w obecnej odsłonie został jeszcze lepiej dopasowany do potrzeb uczestników pod kątem angażującej formy oraz poruszanej tematyki. Zagadnienia są dostosowane do wieku uczestników, a jednocześnie wykraczają poza podstawę programową klasy czwartej szkoły podstawowej.

Na podstawie opinii naszych uczestników, pozytywnie oceniamy rezultaty tegorocznej edycji programu. Mali Przeogarniacze nie tylko wiele się nauczyli, lecz także świetnie bawili na zajęciach i wyjazdach. Mamy nadzieję, że zgodnie z naszymi intencjami wiedza zdobyta w ciągu ostatnich miesięcy przygotuje ich do wkroczenia w dorosłość i będzie procentowała przez całe lata. Podobnie umiejętności miękkie, takie jak współpraca, warsztat wystąpień czy podejście pełne empatii. Jestem przekonana, że jest to cenne uzupełnienie codziennej nauki.

Aleksandra Małozięć Prezes Fundacji Śnieżka

Nauka praktyczna i z uśmiechem

Nauka praktyczna i z uśmiechem

W tegorocznej edycji projektu dzieci zgłębiały w ciągu 5 miesięcy 5 praktycznych tematów pod okiem nauczycieli oraz trenera zapewnionego przez Fundację, co daje w sumie niemal 100 godzin zajęć lekcyjnych, które odbyły się w poddębickich szkołach. Tym razem wspierali ich również bohaterowie scenariuszy zajęć, czyli Zaradna Zosia, Przedsiębiorczy Przemek oraz Wyliczony Wojtek.

W sumie podczas 90 godzin lekcyjnych uczniowie rozwijali swoją wiedzę o roli pieniądza, zarządzaniu czasem, przyszłościowych wyborach na rynku pracy oraz zarządzaniu i marketingu. Poruszano również tematy z zakresu cyberbezpieczeństwa i ekologii. Zagadnienia dobrano tak, aby przygotowywały dzieci do stawiania czoła wyzwaniom i zadaniom, jakie będą towarzyszyć im w bliższej i dalszej przyszłości.

Na koniec uczniowie podjęli najprzyjemniejszy temat: wspólne planowanie wycieczek i prezentacje w grupach. W sumie odbyło się 5 wyjazdów edukacyjnych w 3 wybrane miejsca. Były to: niedawno otwarte Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce, oddział okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie oraz schron przeciwatomowy „Marysieńka” w Rzeszowie. W Podkarpackim Centrum Nauki dodatkową atrakcją dla uczestników były zajęcia w jednej z czterech pracowni warsztatowych. Fundacja Śnieżka w całości pokryła koszty wyjazdów.

Ponadto Fundacja Śnieżka przekazała tematyczne publikacje czwartoklasistom oraz szkolnym bibliotekom placówek uczestniczących w programie.

„Przeogarniacze” mają głos!

Znajomość z Zaradną Zosią, Wyliczonym Wojtkiem i Przedsiębiorczym Przemkiem nie kończy się wraz z końcem roku szkolnego, który mali studenci uroczyście świętowali kilka dni temu. W kolejnej edycji projektu w Zosię, Wojtka i Przemka wcielą się sami uczniowie. Jak to możliwe?

Fundacja Śnieżka przeprowadziła konkurs na użyczenie głosu rysunkowym bohaterom. Uczestnicy tegorocznej edycji programu „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej” zostali zaproszeni do przysyłania zgłoszeń. Spośród propozycji otrzymanych od uczniów wybrano 3 laureatów, którzy zostali nagrodzeni możliwością nagrania podkładu dźwiękowego do kwestii bohaterów, tzw. dubbingu. Są to uczniowie ze szkół w Brzeźnicy oraz w Zawadzie. Dodatkowo przyznane zostały 2 wyróżnienia dla czwartoklasistów z Brzeźnicy.

Laureaci 3 pierwszych miejsc przed nagraniem wezmą udział w miniwarsztatach dziennikarskich. Nie tylko przygotuje ich to do nagrań, lecz także pozwoli na nabycie nowych umiejętności, jak oswojenie się z mikrofonem studyjnym. Prócz tego wyróżnieni i laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, przygotowane przez Fundację Śnieżka.

Wysoko oceniamy nadesłane nagrania konkursowe „Przeogarniaczy”. Są one kolejnym wyrazem zaangażowania dzieci w projekt. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym bohaterom scenariuszy lekcyjnych stał się on jeszcze atrakcyjniejszy. Postacie Zosi, Wojtka i Przemka już stały się znakiem rozpoznawczym projektu, a w kolejnej edycji dodatkowo przemówią głosem laureatów – podsumowała Aleksandra Małozięć, prezes Fundacji Śnieżka.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania projektu „Przeogarniacze” 2023:

https://www.youtube.com/watch?v=e5RdEt3cNUY

O projekcie

Autorski projekt edukacyjny Fundacji Śnieżka „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej” to nowa odsłona prowadzonego w poprzednich latach programu „Mały Świat Dużego Pieniądza”. W odświeżonym formacie przybliża on uczniom klas czwartych szkół podstawowych zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działań społecznych. Uczniowie uczestniczą w inspirujących lekcjach, których scenariusze opierają się o formy nauczania bazujące na nauce przez współpracę i zabawę. Ich tematyka jest dobrana tak, aby poszerzać horyzonty i przygotowywać uczniów na wyzwania dorosłości.

Dotychczas przygodę z ekonomią przeżyło już ponad 1400 czwartoklasistów z 35 szkół. Nowa formuła zakłada prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym (część z nich odbywa się stacjonarnie, a część online).

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Fundacji Śnieżka pod adresem: https://fundacjasniezka.org/prze-ogarniacze-przedsiebiorczosc-inaczej/.