Aktualny kurs akcji:

Mocny debiut Śnieżki w XVII Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Wdrożenie „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+” zaowocowało uzyskaniem przez Śnieżkę 17. miejsca w klasyfikacji ogólnej i 5. w klasyfikacji branżowej tegorocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Tym samym Śnieżka znalazła się w gronie 65 firm w rankingu, którego partnerem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest jedynym tego typu zestawieniem przygotowywanym w Polsce. Śnieżka w tym roku debiutowała w rankingu z wynikiem 65 punktów procentowych. Uzyskany wynik jest efektem wdrażania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+”, która wyznacza mierzalne cele działań Śnieżki na rzecz środowiska, ludzi i biznesu.

Organizatorzy tegorocznej edycji rankingu oparli się na obszernym kwestionariuszu. Bazował on na unijnym projekcie nowych wskaźników w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), które zaczną wkrótce obowiązywać. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące wybranych ujawnień środowiskowych (w tym: klimat, emisja zanieczyszczeń i wykorzystanie surowców), społecznych (dane dotyczące pracowników spółki, pracowników w łańcuchu wartości, lokalnej społeczności, a także klientów i użytkowników) oraz ładu korporacyjnego (polityk wewnętrznych, szkoleń, ratingów i audytów).

 

W bieżące edycji duży nacisk położono na kwestie klimatyczne. W tym zakresie Śnieżka wskazała szereg działań z ostatniego roku. Było to m.in. wdrożenie polityki klimatycznej, poprzedzone oceną ryzyk w tym obszarze oraz analiza śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 i 3, czyli całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację. Dzięki temu w obszarze środowisko Śnieżka uzyskała najwyższą punktację spośród branych pod uwagę zakresów.

W ocenie organizatorów w tym roku poziom ankiety był bardzo wysoki, a pytania były bardziej wymagające niż w zeszłorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

O Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm, opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku, to jedyne zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. Partnerem ROF 2023 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi, jest Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, analityk i redaktor.
Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już ponad 250 największych firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach zarządzania pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.