Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podzieli się zyskiem po raz dwudziesty

FFiL Śnieżka SA wypłaci 25,2 mln zł dywidendy z zysku wypracowanego w 2022 r., czyli 2,0 zł na jedną akcję. W tym roku przypada okrągła rocznica wypłat dywidendy przez spółkę. W ciągu dwudziestu lat od debiutu na giełdowym parkiecie Śnieżka wypracowała dla akcjonariuszy łącznie ponad 500 milionów złotych.

W trakcie dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariusze FFiL Śnieżka SA postanowili, że dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto za 2022 rok – w wysokości 23,6 mln zł oraz kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych – w wysokości 1,6 mln zł.

Śnieżka regularnie wypłaca dywidendę od giełdowego debiutu w 2003 r. Jako spółka niezmiennie realizujemy to założenie mimo wyzwań ostatnich lat.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

W tym roku dzień dywidendy przypadnie 16 maja 2023 roku – tego dnia posiadacze akcji zyskają prawo do dywidendy. Oznacza to, że zgodnie z zasadą T+2 akcje należy nabyć najpóźniej 12 maja 2023 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 31 maja 2023 roku

W 2022 roku Grupa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 791,7 mln zł oraz 41,3 mln zł zysku netto. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 36,7 mln zł. FFiL Śnieżka SA, której zysk podlega podziałowi na corocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, osiągnęła 510,9 mln zł przychodów i 23,6 mln zł zysku netto.