Aktualny kurs akcji:

Grupa Śnieżka z zielonym kredytem SLL

Dwie spółki z Grupy Śnieżka otrzymały finansowanie powiązane z celami ESG (SLL- Sustainability Linked Loan) od Banku BNP Paribas. To pierwsze tego rodzaju finansowanie w historii firmy i nowość w branży farb dekoracyjnych w Polsce. Transakcja na łączną kwotę 120 mln zł nawiązuje do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+.

Dzięki tej transakcji spółki z Grupy Śnieżka – FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC Sp. z o.o. – uzyskały środki obrotowe i środki na refinansowanie inwestycji do 2027 r.

SLL jest rodzajem finansowania, które pozwala na powiązanie warunków spłaty ze spełnieniem przez pożyczkobiorcę określonych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki wypełnianiu ambitnych celów dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), można uzyskać obniżenie marży.

Jako Śnieżka niedawno przedstawiliśmy naszą strategię w zakresie zrównoważonego rozwoju, która definiuje kierunki działań, symbolicznie ogłoszonych pod hasłem „Zielony ma znaczenie”. Krokiem, który pokazuje, że te działania to konkret, jest zdobyte właśnie finansowanie powiązane z celami ESG. Jestem przekonany, że każda forma współpracy w tym zakresie pomiędzy firmą i bankiem to również ciekawe i cenne doświadczenie na rzecz budowania świata opartego o wspólne i przejrzyste międzysektorowe rozumienie kwestii zrównoważonego rozwoju.

Witold Waśko Wiceprezes Zarządu, CFO w Grupie Śnieżka

Bank BNP Paribas i spółki z Grupy Śnieżka wspólnie uzgodniły wskaźniki i cele dla transakcji, spójne z założeniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+. Są to:

  • pomiar i redukcja emisji gazów cieplarnianych we wszystkich zakresach (emisji własnej, emisji związanej ze zużywaną energią oraz emisji w łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia produktu),
  • pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przez produkcję z własnych instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • wzrost wartości sprzedaży produktów certyfikowanych ekologicznie i alergologicznie.

Ponadto planowane jest pozyskanie przez FFiL Śnieżka SA ratingu ESG oraz jego poprawa bądź utrzymanie wysokiej oceny.

Jesteśmy dumni, że możemy towarzyszyć Grupie Śnieżka w zrównoważonej transformacji i dalszej poprawie zarządzania kwestiami ESG. Jednoczesne stworzenie kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju oraz powiązanie wieloletniego finansowania z jej wskaźnikami to dowód na pełne zaangażowanie w aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze. Podejście Grupy Śnieżka może stanowić przykład dla innych przedsiębiorstw w branży i w regionie.

Maria Krawczyńska Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas

Jest to kolejne finansowanie SLL udzielone przez Bank BNP Paribas, wpisujące się w jego strategiczne kierunki rozwoju, przedstawione w marcu 2022 r. w ramach strategii GObeyond.