Aktualny kurs akcji:

Śnieżka Trade of Colours jednym z „Diamentów Forbesa”

Śnieżka Trade of Colours z Grupy Śnieżka znalazła się na 17. miejscu w tegorocznym zestawieniu „Diamentów Forbesa” z województwa mazowieckiego wśród dużych firm. Spółka w 2021 roku przejęła w Grupie działania w obszarach m.in. sprzedaży i marketingu, koordynując je na poziomie wszystkich spółek Grupy.

Śnieżka ToC została uwzględniona wśród „Diamentów Forbesa” w kategorii firm z przychodami powyżej 250 mln zł. Bazą tegorocznego zestawienia były dane z 2021 roku, gdy spółka osiągnęła 567,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracowała zysk netto w wysokości 20,5 mln zł. Według metodologii rankingu średnia ważona wzrostu w skali roku w Śnieżce ToC wyniosła 75,07%. W tej edycji zestawienia „Diamentów” przy wycenie firm wykorzystano wyniki sprzedaży i finansowe, wartość majątku trwałego, zapasów oraz należności, a także nakładów na inwestycje.

Miejsce Śnieżki ToC w pierwszej dwudziestce dużych firm to efekt m.in. przeniesienia do tej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa – pionu handlowego – ze Śnieżki SA. Nastąpiło ono 1 stycznia 2021 roku w ramach optymalizacji modelu zarządzania w Grupie Śnieżka. Od tej pory Śnieżka ToC stała się centrum kompetencji w zakresie sprzedaży i marketingu (w tym pricingu i revenue), analiz rynku oraz zarządzania wybranymi znakami towarowymi w Grupie.

Wśród tegorocznych „Diamentów” znalazła się także Śnieżka SA. Zajęła 244. miejsce na liście – również w kategorii firm z przychodami powyżej 250 mln zł z województwa mazowieckiego.

Redakcja „Forbesa” wskazała, że w województwie mazowieckim zgromadziło się najwięcej tegorocznych „Diamentów” – niemal 21%, przy czym aż jedna dziesiąta z nich to duże firmy. W 2021 roku przedsiębiorstwa obecne w zestawieniu uzyskały przychody ze sprzedaży sięgające 424 mld zł i zyski w wysokości niemal 42 mld zł.

O rankingu

„Diamenty Forbes” to zestawienie przygotowywane przez redakcję „Forbes” wraz z firmą Dun & Bradstreet, w 2023 roku ukazujące się po raz 15. Ranking gromadzi firmy o największej dynamice rozwoju, z najwyższym średnim rocznym wzrostem wartości w podziale na regiony. Brane pod uwagę są jedynie firmy (bez instytucji finansowych) z dodatnim wynikiem finansowym, niebędące w upadłości ani likwidacji oraz mające odpowiednio niski współczynnik ryzyka. Metoda wyceny uwzględnia wyniki finansowe oraz wartość aktywów na przestrzeni ostatnich lat. Firmy nagradzane są w trzech kategoriach wyłonionych na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży.