Aktualny kurs akcji:

Prezeska Śnieżki ToC na podium najnowszego rankingu kobiet biznesu

Joanna Wróbel-Lipa zajęła 2. miejsce w najnowszym rankingu „100 Kobiet Biznesu”, tworzonym cyklicznie przez „Puls Biznesu”. Prezeska spółki Śnieżka Trade of Colours stanęła na podium w kategorii przedsiębiorstw z przychodami ze sprzedaży powyżej 50 mln zł.

Kryteria oceny laureatek decydujące o pozycji w rankingu obejmują m.in. elementy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz wynikami finansowymi zarządzanych firm. Pod uwagę wzięto również takie czynniki jak nieposzlakowana opinia przedsiębiorstwa czy jego pozytywna historia prawna.

Joanna Wróbel-Lipa, która zajęła drugie miejsce w zestawieniu, z Grupą Śnieżka związana jest od 2000 roku. Obecnie to zarówno prezeska zarządu Śnieżki ToC, zarządzającej obszarem sprzedaży, marketingu oraz pricingu w Grupie Śnieżka, jak i wiceprezeska i dyrektorka ds. handlowych w notowanej na giełdzie FFiL Śnieżka SA. Z tym obszarem jest związana od początku swojej kariery zawodowej.

To miłe wyróżnienie znaleźć się w gronie 100 menedżerek i reprezentować kobiecą stronę biznesu. W Śnieżce udział kobiet w strukturach kierownictwa jest naturalnym elementem zarządzania firmą. Chciałabym to wyróżnienie dedykować wszystkim koleżankom, które w naszej firmie pełnią funkcje zarządcze, i jednocześnie wszystkim kolegom, dzięki którym klimat równouprawnienia nie jest w Śnieżce żadnym przywilejem, a niezwykle przyjemną codziennością

Joanna Wróbel-Lipa Prezeska Śnieżki ToC

Różnorodność w biznesowej praktyce

W Grupie Śnieżka to kompetencje są głównym kryterium obsadzenia stanowisk. Obecnie w trzyosobowym zarządzie Śnieżki ToC zasiadają dwie doświadczone menedżerki. Również całą kadrę tej spółki tworzą osoby z wysokimi kompetencjami – w 2021 r. kobiety stanowiły 50% z nich.

Także pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka cechuje praktyczne podejście do zagadnienia różnorodności. Przekłada się to na liczby – w ub.r. menedżerki zajmowały 84 spośród 242 stanowisk zarządczych ze wszystkich spółkach wchodzących w jej skład.

Istotnym elementem różnorodności jest równość wynagrodzeń pracowników na tych samych stanowiskach. Śnieżka monitoruje wynagrodzenia pod kątem luki płacowej, czyli procentowej różnicy w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn mających tożsame obowiązki. Zagadnienie to zostanie zaprezentowane w niebawem publikowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki.

O rankingu „100 Kobiet Biznesu”

W rankingu uwzględniono jedynie menedżerki z najwyższych stanowisk zarządczych. Obowiązkowe było przynajmniej dwuletnie doświadczenie na zajmowanym stanowisku. Pod uwagę wzięto osoby zarządzające przedsiębiorstwami w dobrej kondycji, z rosnącymi przychodami (na poziomie minimum 10 mln zł) oraz przynoszące zyski. O pozycji w rankingu decydowały: dynamika wzrostu sprzedaży i zysku w latach 2020/2021 oraz wielkość sprzedaży w ub.r. Wyróżniono kategorie dla firm o przychodach poniżej i powyżej 50 mln zł.