Aktualny kurs akcji:

Śnieżka uruchomiła nowy serwis korporacyjny

Dynamiczny rozwój Śnieżki, obecność na giełdzie, aktywność na kilkunastu rynkach zagranicznych, zarządzanie spółkami w ramach Grupy Kapitałowej – to wszystko wymaga odpowiednich narzędzi do komunikowania się z otoczeniem. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowy serwis korporacyjny Grupy Śnieżka.

Śnieżka przykłada dużą wagę do komunikacji korporacyjnej i z interesariuszami, co potwierdza wysoka pozycja w zeszłorocznej edycji rankingu Giełdowa Spółka Roku. Istotnym narzędziem wspierającym utrzymywanie bieżących relacji z przedstawicielami rynku kapitałowego jest strona internetowa, której nową odsłonę zaprezentowaliśmy wraz z wynikami za trzeci kwartał 2022 roku. Jest to zaawansowane narzędzie, które znacząco ułatwi docieranie do istotnych informacji na temat naszej spółki i całej Grupy Kapitałowej.

Aleksandra Małozięć Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG

Informacje w jednym miejscu

Interesariusze Śnieżki, w tym inwestorzy, przedstawiciele mediów i klienci, na pewno docenią łatwy dostęp do archiwum raportów, wyników finansowych i operacyjnych, kalendarium oraz informacji na temat walnych zgromadzeń. Strona dysponuje wyróżniającymi się na rynku możliwościami prezentowania danych w postaci interaktywnych wykresów pozwalających na analizę danych historycznych. Przemyślane rozwiązanie agregujące materiały powiązane z publikacją wyników okresowych umożliwia łatwe dotarcie do sprawozdań okresowych, prezentacji wynikowych, komentarzy, factsheetów czy szczegółowych arkuszy kalkulacyjnych.

Zakres informacyjny nowego serwisu wykracza poza wypełnianie podstawowych obowiązków wynikających z obecności Śnieżki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikowane treści pozwalają na szersze spojrzenie na działalność Grupy – otoczenie rynkowe, aktywa, działalność zagraniczną, innowacje oraz – już wkrótce, dzięki tworzonemu serwisowi ESG, który będzie stanowił integralną część nowej strony – na podejście do Zrównoważonego rozwoju.

Wartości i innowacje

Osobne miejsce na stronie korporacyjnej Śnieżki przeznaczono dla zaprezentowania nowej misji, wizji oraz wartości organizacyjnych. Te ostatnie są szczególnie istotne dla pracowników Śnieżki oraz otoczenia – budują kulturę organizacyjną i wskazują na te wartości, którymi zespół Śnieżki kieruje się w codziennej pracy. Zainteresowani znajdą tu także nowe pozycje: Kodeks Etyczny i Kodeks Dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Innowacje stanowią kluczowy element dynamicznego rozwoju całej Grupy Śnieżka, dlatego i one mają swoją przestrzeń w nowym serwisie. Już teraz można zapoznać się z rozbudowanymi materiałami dotyczącymi Change IT – projektu cyfrowej transformacji Śnieżki. W przygotowaniu są kolejne zagadnienia, z którymi będzie można zapoznać się już niebawem.

Kolejne nowości w serwisie

Nowa edycja strony korporacyjnej Śnieżki to platforma umożliwiająca szybką aktualizację materiałów, ale także znaczącą rozbudowę. Jest dostępna w wersji językowej polskiej i angielskiej. Kolejnym ważnym etapem projektu będzie uruchomienie subserwisu ESG oraz serwisów spójnych z wypracowanymi rozwiązaniami stron spółek zagranicznych Grupy. Dlatego warto na bieżąco śledzić serwis korporacyjny Grupy Śnieżka, który jest dostępny pod adresem: sniezkagroup.com.