Aktualny kurs akcji:

Śnieżka nagrodzona za innowacyjność w cyfryzacji

Śnieżka otrzymała nagrodę SAP Innovation Awards za kompleksowy proces cyfrowej transformacji. Projekt pod nazwą Change IT przeprowadzono w latach 2018–2021. Efektem jest usprawnienie zarządzania procesami i zwiększenie efektywności Śnieżki.

Śnieżka prowadziła projekt Change IT w ramach szeroko zakrojonego i największego w historii spółki cyklu inwestycyjnego. Cyfryzacja objęła umiejscowione na Podkarpaciu spółki z Grupy Śnieżka – w tym FFiL Śnieżka SA, do której należy zlokalizowane z Zawadzie k. Dębicy i uruchomione z początkiem br. nowoczesne centrum logistyczne. Change IT był jednym z największych zakończonych sukcesem projektów digitalizacji w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych SAP skorzystały wszystkie działy Śnieżki. W obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw dzięki Change IT skrócono czas realizacji zamówień, zwiększono przepustowość magazynu oraz zoptymalizowano prace mające na celu przygotowanie towarów zgodnie z zamówieniami. Wdrożenie SAP pozytywnie wpłynęło również na pracę działów z obszaru finansów, produkcji i zarządzania zasobami ludzkimi, co jest istotne z perspektywy całej Grupy Śnieżka jako dużej organizacji. Dodatkowo, dzięki pogłębionej cyfryzacji, w obszarze sprzedaży powstała nowoczesna platforma do komunikacji z klientami oraz partnerami biznesowymi. Klienci zyskali także m.in. możliwość precyzyjnego określenia parametrów zamówienia, w tym wskazania dokładnego czasu dostawy.

Cyfrowa transformacja istotnie wspiera proces rozwoju Śnieżki dzięki wprowadzeniu najnowocześniejszych standardów – z korzyścią dla pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Nowoczesny system informatyczny Śnieżki daje możliwość agregowania dużej liczby danych w jednym miejscu (w chmurze) i umożliwia równoległy dostęp do nich pracowników z różnych działów. Jednocześnie system pozwala na kompleksową analizę pozyskanych danych, a dzięki nim kadra menedżerska Śnieżki podejmuje szybsze i bardziej efektywne decyzje.

Doceniona kompleksowa dbałość Śnieżki o biznes

Całościowe zmiany w organizacji przyczyniły się do uzyskania przez Śnieżkę nagrody SAP Innovation Awards. Podczas konferencji SAP NOW 2022 wyróżnienie odebrał Zdzisław Czerwiec, wiceprezes Śnieżki SA, odpowiedzialny za zarządzaniem łańcuchem dostaw. Z kolei drogę Śnieżki do cyfrowej transformacji szczegółowo zaprezentował w swoim wystąpieniu Marek Niziołek, Dyrektor Transformacji Cyfrowej i IT w Śnieżce SA.

W ciągu kilku lat przeszliśmy przez proces Change IT, który ułatwił optymalizację i automatyzację procesów wewnętrznych w Śnieżce. Wdrożone dzięki wysiłkowi ponad setki naszych pracowników rozwiązanie jest nowoczesne, elastyczne i skalowalne. Dzięki temu będzie wspierać funkcjonowanie i dalszy rozwój Śnieżki w kolejnych latach i wciąż przyczyniać się do budowy przewagi konkurencyjnej całej Grupy Śnieżka – mówi Zdzisław Czerwiec, wiceprezes FFiL Śnieżka SA.

Nagroda SAP Innovation Awards jest przyznawana przez SAP – jednego z największych globalnych producentów oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi. SAP wyróżnia firmy korzystające z nowoczesnych rozwiązań corocznie już od 9 lat – na arenie międzynarodowej. Laureaci z Polski otrzymują wyróżnienie podczas branżowej konferencji SAP NOW, zrzeszającej ekspertów i praktyków w cyfryzacji.

Grupa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych, jeden z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech i jeden z liderów w produkcji farb w Ukrainie. Grupa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie.

We wszystkich spółkach należących do Grupy jest zatrudnionych około 1 200 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach zakłady produkcyjne wytwarzają rocznie około 150 mln kg wyrobów do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży. Kluczowe marki Grupy Śnieżka to: Magnat, Śnieżka, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech. Grupa działa aktywnie na kilkunastu rynkach zagranicznych.

W skład Grupy wchodzą: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA – której akcje od 2003 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – oraz jej spółki zależne w Polsce i za granicą. W strukturze akcjonariatu FFiL Śnieżka SA dominują jej założyciele i ich sukcesorzy, którzy kontrolują około 65% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Od debiutu na giełdzie spółka regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.