Aktualny kurs akcji:

Śnieżka uchwaliła dywidendę z zysku za 2021 rok

FFiL Śnieżka SA wypłaci 31,5 mln zł z zysku wypracowanego w 2021 roku, czyli 2,5 zł na jedną akcję. Spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie od giełdowego debiutu na warszawskim parkiecie w 2003 roku. W ciągu dziewiętnastu lat przeznaczyła na dywidendę już niemal pół miliarda złotych.

FFiL Śnieżka SA wypłaci 31,5 mln zł z zysku wypracowanego w 2021 roku, czyli 2,5 zł na jedną akcję. Spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie od giełdowego debiutu na warszawskim parkiecie w 2003 roku. W ciągu dziewiętnastu lat przeznaczyła na dywidendę już niemal pół miliarda złotych.

Walne zgromadzenie FFiL Śnieżka SA zdecydowało, aby na dywidendę przeznaczyć nieco ponad połowę jednostkowego zysku netto za 2021 rok. Pozostała jego część – czyli 28,8 mln zł – zasili kapitał zapasowy. W ten sposób akcjonariusze przychylili się do rekomendacji zarządu Śnieżki, aby w najbliższych latach wypłacać dywidendę na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za poszczególne lata obrotowe.

Rekomendacja ta, pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą, ma obowiązywać do czasu zmniejszenia wskaźnika długu netto Grupy Śnieżka do poziomu jednokrotności skonsolidowanego zysku EBITDA.

– Utrzymujemy tradycję dzielenia się dywidendą, która jest jednym z filarów naszych długoterminowych relacji z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi posiadającymi akcje Śnieżki. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe, zdecydowaliśmy się wzmocnić naszą pozycję kapitałową poprzez zasilenie kapitału własnego i redukcję poziomu zewnętrznego finansowania. To zapewni nam większe możliwości realizacji przyszłych planów rozwojowych  mówi Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

W tym roku dzień dywidendy przypadnie w środę 15 czerwca – tego dnia posiadacze akcji zyskają prawo do dywidendy. Oznacza to, że akcje należy nabyć najpóźniej 13 czerwca – zgodnie z zasadą T+2. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na poniedziałek, 1 sierpnia 2022 roku.

W 2021 roku Grupa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 794,9 mln zł oraz 64,3 mln zł zysku netto. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 59,7 mln zł.

FFiL Śnieżka SA, której zysk podlega podziałowi na corocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, osiągnęła 484,9 mln zł przychodów i 60,3 mln zł zysku netto.