Aktualny kurs akcji:

Z inicjatywy spółki Śnieżka-Ukraina powstał przewodnik „Prace malarskie i wykończeniowe”

„Prace Malarskie i Wykończeniowe” - to tytuł podręcznika, z którego mogą już korzystać ukraińscy uczniowie szkół zawodowych o profilu budowlanym. Publikacja oficjalnie włączona do ukraińskiego programu nauczania została przygotowana przez Zespół Śnieżki-Ukraina we współpracy z metodykami. Opracowanie jest zwieńczeniem ośmioletniej współpracy spółki Śnieżka-Ukraina z Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy.

Prezentacja podręcznika odbyła się 4 maja 2022 roku w ramach spotkania online zorganizowanego przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa oraz Śnieżki-Ukraina, a także autorzy podręcznika, konsultanci oraz recenzenci. Spotkanie było transmitowane na Facebooku.

Śnieżka-Ukraina już od ponad 8 lat współpracuje ze szkołami zawodowymi. Ważnym aspektem współpracy Spółki z placówkami edukacyjnymi jest zapewnienie powstałym z inicjatywy firmy Centrom Szkoleniowo-Praktycznym Śnieżka materiałów metodycznych, prezentacji produktów czy filmów instruktażowych. Jednym z ważniejszych osiągnięć spółki Śnieżka-Ukraina w ramach projektu Centrów Szkoleniowo-Praktycznych Śnieżka jest opracowanie podręcznika „Prace Malarskie i Wykończeniowe”, który został przygotowany z uwzględnieniem państwowych standardów edukacyjnych szkolnictwa zawodowego.

Część teoretyczna podręcznika została opracowana przez dwóch autorów: Walentynę Guziuk, metodyczkę w Centrum Edukacyjno-Metodologicznym Kształcenia Zawodowego w obwodzie lwowskim, oraz Tamarę Fedeczko, eksperta do spraw projektów międzynarodowych w zakresie programów edukacyjnych dedykowanych szkołom zawodowych o profilu budowlanym. Podczas opracowywania treści podręcznika autorki ściśle współpracowały z grupą roboczą powołaną w Dziale Marketingu i Dziale Szkoleń Śnieżki-Ukraina pod kierownictwem Dyrektora Marketingu, Oksany Kukurudz.

Podręcznik składa się z dziewięciu rozdziałów. Wśród treści znalazły się m.in. materiały ogólne dotyczące farb i lakierów wraz z ilustracjami o praktycznym zastosowaniu wyrobów i technologii marek Śnieżka i Foveo-Tech.

Z kolei w sekcji „Nauka o kolorze” uczniowie znajdą informacje, które pomogą im opanować wiedzę o zastosowaniu kolorów w praktyce, a tym samym ukształtują ich kreatywne podejście niezbędne w zawodach takich jak: malarz, tynkarz czy wykonawca elewacji. Dzięki tej wiedzy uczniowie podniosą swoje kompetencje w zakresie dekorowania, aranżacji i projektowania.

Opracowanie i udostępnienie podręcznika „Prace malarskie i wykończeniowe” to ważny krok w szkoleniu wykwalifikowanych specjalistów w zakresie budownictwa. Jego wersja w formacie PDF będzie szczególnie przydatna podczas nauki online. Podręcznik jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych – można go pobrać ze strony Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, a także z witryny Śnieżka-Ukraina.