Aktualny kurs akcji:

Zakład Śnieżka-Ukraina przywrócił działalność

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 11 kwietnia informujemy, że przywrócona została operacyjna działalność naszej spółki na Ukrainie.

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 11 kwietnia informujemy, że przywrócona została operacyjna działalność naszej spółki na Ukrainie.

– Sytuacja, w jakiej znajduje się ludność ukraińska, jest niezwykle trudna, a różne rejony kraju w różnym stopniu – bezpośrednio i pośrednio – są dotknięte konfliktem. To, co charakteryzuje Ukraińców, to ogromna wola walki, również w wymiarze walki o namiastki normalności. Tam, gdzie to możliwe, otwierają się firmy, sklepy i ludzie starają się funkcjonować. Społeczeństwo bardzo poważnie traktuje swoje zadanie wspierania gospodarki, wyrażające się w kupowaniu produktów i usług. Przejawem tego jest również zainteresowanie naszych kontrahentów powrotem do sprzedaży farb. Nasza decyzja o ponownym uruchomieniu zakładu wynika z popytu na nasze wyroby– mówi Marek Pawluś, Dyrektor Generalny Śnieżka-Ukraina.

Zakład produkcyjny spółki Śnieżka-Ukraina nadal znajduje się poza aktualną strefą działań wojennych, jej majątek nie został naruszony, a spółka posiada zdolności produkcyjne na poziome sprzed ograniczenia działalności. Śnieżka-Ukraina będzie na bieżąco zarządzała wielkością produkcji i sprzedaży, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji w Ukrainie.

Na dzień publikacji raportu zakład produkcyjny działa na jedną zmianę, do pracy (w niepełnym wymiarze godzin) powróciła też część pracowników administracyjnych.

Zarząd Śnieżki nie ma obecnie możliwości oszacowania wpływu czasowego ograniczenia działalności operacyjnej Śnieżki-Ukraina oraz jej funkcjonowania w najbliższym czasie na przyszłe wyniki. Aktualnie należy jednak zakładać istotny spadek przychodów i zysków osiąganych na tamtejszym rynku w perspektywie co najmniej bieżącego roku.