Aktualny kurs akcji:

Sprzedaż zakładu w Pasca

13 kwietnia została podpisana umowa o sprzedaży małego zakładu produkcyjnego należącego do spółki Poli-Farbe, zlokalizowanego w Pacsa, który specjalizował się w produkcji płyt termoizolacyjnych.

13 kwietnia została podpisana umowa o sprzedaży małego zakładu produkcyjnego należącego do spółki Poli-Farbe, zlokalizowanego w Pacsa, który specjalizował się w produkcji płyt termoizolacyjnych.

Decyzja ta jest podyktowana faktem, że Grupa Śnieżka na wszystkich rynkach zamierza koncentrować się na swojej kluczowej działalności, którą są wyroby dekoracyjne. Profil działalności zakładu w Pacsa nie pozwalał na znalezienie synergii, umożliwiających utrzymanie prowadzonej tam działalności produkcyjnej.

W związku z powyższym, od 1 maja 2022 r. (tj. w chwili formalnej finalizacji transakcji) nowym właścicielem zakładu w Pacsa zostanie Thermodam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – firma, która będzie nadal produkować płyty termoizolacyjne i zatrudniać pracowników zakładu.

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż odbędzie się w formie „przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa” do nowego nabywcy, co dla pracującego tam zespołu oznacza zachowanie stanowisk pracy. Nasi pracownicy w Pacsa są automatycznie przenoszeni do spółki przejmującej, Thermodam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., więc czas trwania i ciągłość ich zatrudnienie nie będą przerwane.