Aktualny kurs akcji:

Śnieżka Awansuje Na Liście 2000 „Rzeczpospolitej”

Grupa Śnieżka ponownie znalazła się na prestiżowej Liście 2000, obejmującej największe, osiągające najwyższe przychody przedsiębiorstwa w Polsce. Wyniki sprzedaży za ubiegły rok zapewniły jej miejsce o ponad dwieście oczek wyższe niż rok wcześniej.

W tegorocznym rankingu Grupa Śnieżka zajęła 639. miejsce, skokowo awansując z pozycji 848., zdobytej w poprzedniej edycji zestawienia. O miejscu na liście, jak co roku, zadecydowały wypracowane przychody ze sprzedaży. Te zaś w 2020 r. wyraźnie wzrosły. Poza trafnymi decyzjami biznesowymi to również pochodna boomu remontowego wywołanego przez zeszłoroczne lockdowny.

W ubiegłym roku Grupa Śnieżka osiągnęła łączne przychody na poziomie 821,3 mln zł (o 14,5% wyższe rok do roku),a także zyski sięgające 86,2 mln zł (o 37,6% wyższe rok do roku). Bardzo dobre wyniki Grupy Śnieżka pozwoliły się wyróżnić na tle rezultatów osiągniętych przez wszystkie podmioty ujęte w zestawieniu. W 2020 roku całkowite przychody firm z tegorocznej Listy 2000 wzrosły o 1,2%, do 2,66 bln zł, a ich łączne zyski spadły o 2,5%.

Lista 2000 przygotowywana przez dziennik „Rzeczpospolita” bazuje na rocznych przychodach ze sprzedaży i prezentuje te przedsiębiorstwa w Polsce, które osiągają najlepsze wyniki biznesowe. Partnerem tegorocznego rankingu była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2021 roku Śnieżka zdobyła wiele wyróżnień i znalazła się w znakomitym gronie w rankingach biznesowych w skali tak ogólnopolskiej, jak i regionalnej – w zestawieniach uwzględniających wyłącznie firmy z Podkarpacia.