Aktualny kurs akcji:

Śnieżka niezmiennie wśród największych firm w kraju

Śnieżka już po raz szósty zagościła w rankingu „100 Największych Polskich Firm Prywatnych” magazynu „Forbes”. W tegorocznym zestawieniu spółka zajęła 81 pozycję.

Wyznacznikiem miejsca firmy w rankingu jest wartość przedsiębiorstwa obliczana w oparciu o rynkowy wskaźnik EV (z ang. Enterprise Value). W przypadku Śnieżki twórcy rankingu za 2021 rok oszacowali ją na 1 258 mln zł.

W komentarzu autorzy zwrócili uwagę na to, że boom remontowy sprzyjał zeszłorocznym wynikom Śnieżki, a także na to, że jej wyniki za I półrocze 2021 br. utrzymują się na wyższym niż przed pandemią poziomie (skonsolidowane przychody wypracowane od stycznia do czerwca wyniosły 409,5 mln zł).

Pomimo utrzymujących się następstw pandemii, wartość firm z tegorocznego zestawienia „Forbesa” wzrosła w ciągu roku – aż o 133 mld zł. Zwiększył się także próg, który trzeba było przekroczyć, aby zakwalifikować się do rankingu. Listę zamyka spółka, której wartość obliczono na 1 056 mln zł (w zeszłym roku próg wejścia był o ponad 200 mln niższy).

Ranking Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes” jest przygotowywany od 2016 roku. Prezentuje najbardziej wartościowe spółki w Polsce, w których większościowe udziały należą do polskiego przedsiębiorcy (lub grupy przedsiębiorców),oraz te, w których polski przedsiębiorca jest twórcą spółki i aktywnie nią zarządza albo kontroluje z poziomu rady nadzorczej.

Do rankingu nie wchodzą spółki, w których zagraniczni inwestorzy kontrolują ponad 50% udziałów lub akcji. W Śnieżce założyciele oraz ich sukcesorzy – Jerzy Pater, Stanisław Cymbor, Piotr Mikrut oraz Rafał Mikrut – posiadają łącznie ponad 60% udziału w kapitale zakładowym.

W zestawieniu „Forbesa” są ujmowane zarówno spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i te nienotowane na parkiecie.