Aktualny kurs akcji:

Śnieżka wyróżniona za najlepsze sprawozdanie z działalności

W konkursie The Best Annual Report 2020 FFiL Śnieżka SA została uhonorowana wyróżnieniem za najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności. Jury doceniło przede wszystkim jakość i przystępność jej giełdowego raportu za 2020 rok także dla osób, które nie specjalizują się w opisywanych w nim zagadnieniach. Spółka dba o rzetelną komunikację z inwestorami od momentu debiutu na GPW w 2003 roku.

W uzasadnieniu wyróżnienia kapituła ekspertów podkreśliła „spektakularną poprawę jakości sprawozdania z działalności”, „klarowność i komunikatywność raportu” oraz chęć „wyjaśnienia interesariuszom swojej działalności oraz wyników”. Zwrócono też uwagę na dbałość spółki o jasną komunikację do osób, które na co dzień nie zajmują się tematyką rynku kapitałowego.

W każdym aspekcie działalności Śnieżki, także związanym z obecnością na giełdzie, stale się doskonalimy i stawiamy sobie nowe, ambitne cele. Otrzymane wyróżnienie jest docenieniem naszej pracy i potwierdzeniem dbałości o dobre relacje z inwestorami i pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego. Ogromne podziękowania kieruję do całego zespołu zaangażowanego w przygotowywanie giełdowych raportów Śnieżki

Witold Waśko wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA

Nagrodę za te dokonania w imieniu FFiL Śnieżka SA odebrała Aleksandra Małozięć, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej spółki, podczas gali, która odbyła się 14 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sprawozdanie z działalności to jeden z dokumentów, jakie każda spółka notowana na GPW w Warszawie jest zobowiązana przekazywać do publicznej wiadomości. Podsumowuje ono m.in. dane sprzedażowe i finansowe spółki za dany okres. Dzięki lekturze takiego raportu inwestorzy, którzy posiadają akcje danej spółki, mogą ocenić, jak ta radzi sobie w poszczególnych segmentach swojej działalności, w jakiej jest kondycji, jakimi osiągnięciami może się pochwalić, z jakimi wyzwaniami się mierzy i jakie są jej perspektywy.

W ramach profesjonalnej i transparentnej komunikacji z inwestorami Śnieżka nie tylko dba o jakość swoich raportów okresowych, lecz także regularnie organizuje spotkania wynikowe, bierze udział w czatach dla inwestorów indywidualnych i na bieżąco informuje o istotnych dla spółki wydarzeniach.

Konkurs The Best Annual Report organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków – już po raz szesnasty. Wśród kryteriów oceny znajdują się wysokie standardy w zakresie tworzenia skonsolidowanych raportów rocznych, nie tylko wypełniających wymogi formalne oraz zalecenia krajowe i międzynarodowe, lecz także zgodnych z dobrymi praktykami i spełniających oczekiwania rynku. Doceniane są przede wszystkim raporty mające najwyższą wartość użytkową dla akcjonariuszy, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.