Aktualny kurs akcji:

Stażyści śnieżki zyskali impuls do rozwoju: podsumowanie III edycji „Spektrum”

Wraz z końcem września polskie spółki Grupy Śnieżka oraz uczestnicy tegorocznej edycji „Spektrum” podsumowali trzymiesięczną współpracę. Doskonalenie umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników Grupy stażyści zakończyli warsztatami rozwojowymi oraz profesjonalnymi testami kompetencyjnymi.

W trzeciej edycji „Spektrum” wzięło udział dwanaścioro stażystów zainteresowanych przełożeniem wiedzy zdobytej podczas studiów na praktykę. Najlepsi kandydaci, wyłonieni w procesie rekrutacji spośród grona studentów i absolwentów, zostali przypisani do odpowiadających ich kompetencjom obszarów firmy. W rezultacie stażyści wsparli prace aż dziewięciu działów w spółkach Grupy w Brzeźnicy oraz w Warszawie.

Uczestnicy programu pracowali w działach: badań i rozwoju, transformacji cyfrowej i IT, marketingu strategicznego, sprzedaży eksportowej, a także w działach obsługi klienta krajowego, księgowości, danych i analityki, spedycji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Każdy ze stażystów mógł od początku liczyć na pomoc opiekuna. Po raz pierwszy w gronie mentorów znaleźli się uczestnicy debiutanckiej edycji programu. Obecnie mają już za sobą dwa lata doświadczenia w zespole Śnieżki, lecz nadal świetnie pamiętają swoje początki i chętnie służyli tegorocznym nowicjuszom radą i pomocą. Dodatkowo spółki Śnieżki zapewniły uczestnikom stażu udział w szkoleniach produktowych oraz tematycznych.

Tegoroczne „Spektrum” było wyjątkowe dla stażystów i części ich opiekunów, czyli pracowników, którzy rozpoczęli karierę dwa lata temu od udziału w programie. Ich rozwój osobisty podczas pracy w Śnieżce jest miarą sukcesu naszego projektu. Z doświadczeń zdobytych w trzeciej edycji bardzo zadowolone były obie strony. Stażyści w stu procentach wykorzystali szansę na rozwój praktycznej wiedzy

Patrycja Radwańska dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi Śnieżka SA

W tym roku, tak jak w poprzednich dwóch edycjach programu „Spektrum”, udział w stażu był płatny, a wśród oferowanych benefitów znalazły się także m.in. dofinansowanie do dojazdów i posiłków.

Program na piątkę

Od pierwszej edycji ważną częścią programu jest kończące go badanie ankietowe przeprowadzane wśród stażystów. Po raz kolejny odbiór okazał się bardzo pozytywny – wszyscy uczestnicy potwierdzili, że program spełnił ich oczekiwania, a zdobyte w trakcie stażu umiejętności oceniają jako bardzo użyteczne. Podkreślili także, że byli miło zaskoczeni przyjazną atmosferą panującą w Śnieżce oraz dużą dozą zaufania, jaka obdarzyli ich współpracownicy. Spółki zebrały także opinie od opiekunów stażu. W ich ocenie wsparcie przy realizacji zadań płynące ze współpracy okazało się niezbędne w trakcie sezonu. Zgodnie potwierdzili, że chętnie zaangażowaliby się w udział w projekcie ponownie.

Specjaliści Śnieżki na bieżąco śledzili postępy stażystów, a także ich odczucia i potrzeby.

– Zadbaliśmy o to, aby stażyści w uporządkowany, profesjonalny sposób mogli ocenić swoje postępy osiągnięte w ciągu trzech miesięcy pracy. W tym celu w ostatnim tygodniu zorganizowaliśmy dla uczestników programu warsztaty, podczas których podsumowali oni zrealizowane zadania i projekty oraz określili rolę, jaką odegrał staż dla każdego z nich. Zachęciliśmy też stażystów, aby po zakończeniu programu nie spoczywali na laurach i pomogliśmy im wyznaczyć dalsze cele rozwojowe – dodaje Patrycja Radwańska.

W ramach ewaluacji programu stażowego Śnieżka przygotowała komunikat zwrotny w formie feedbacku rozwojowego, a także zrealizowała końcowe profesjonalne badanie kompetencji. Pomogło ono uczestnikom określić, w jakich aspektach nowe obowiązki wsparły ich rozwój zawodowy.

Potwierdzeniem zdobytego podczas programu stażowego „Spektrum” doświadczenia jest certyfikat jego ukończenia, który otrzymał każdy z uczestników.

Więcej o programie oraz o uczestnikach poprzednich edycji można dowiedzieć się na stronie dlastudenta.sniezka.pl