Aktualny kurs akcji:

Śnieżka w rankingu Najwięksi money.pl

Grupa Śnieżka została wyróżniona w nowo utworzonym rankingu Najwięksi money.pl 2021. O jej miejscu wśród 600 topowych polskich firm przemysłowych i usługowych zdecydowały skonsolidowane przychody ogółem za 2020 rok. Twórcy zestawienia zwrócili również uwagę na wysokie przychody Grupy z eksportu.

Ranking 600 Największych money.pl przygotowała redakcja jednego z najpoczytniejszych portali biznesowych w Polsce. Grupa Śnieżka, jeden z największych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów farb i preparatów do ochrony i dekoracji drewna, znalazła się na premierowej liście. Osiągnięte w ubiegłym roku przez Śnieżkę przychody ze sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych na poziomie 821,3 mln zł (+14,5% wzrostu rok do roku) oraz z eksportu, które wyniosły niemal 297 mln zł, pozwoliły na zajęcie 398. pozycji w rankingu.

Jak wskazano, w przychodach ogółem uwzględniono w rankingu sumy przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych oraz finansowych. W przypadku Grupy Śnieżka obliczono je na 826,3 mln zł.

Zestawienie Najwięksi money.pl, które powstało w tym roku po raz pierwszy, ma pokazać liderów biznesowych w Polsce. Redakcja sklasyfikowała w nim 600 spółek przemysłowych i usługowych, wybranych według kryterium wysokości przychodów ogółem za 2020 rok. W rankingu prezentowane są również bardziej szczegółowe dane dotyczące m.in. przychodów spółek z eksportu, wyniku finansowego oraz zatrudnienia. Dane zostały pozyskane z ankiet rozesłanych do około 2 500 firm, wywiadowni gospodarczych, raportów rocznych spółek publicznych oraz z platformy e-Sprawozdania Finansowe. Redakcja money.pl zapowiada coroczną aktualizację rankingu.