Aktualny kurs akcji:

Relacje inwestorskie Śnieżki docenione przez profesjonalistów

Śnieżka zdobyła drugie miejsce w kategorii Relacje z inwestorami oraz trzynaste miejsce w głównym zestawieniu 22. edycji rankingu Giełdowa Spółka Roku, organizowanego przez „Puls Biznesu”. Spółkę wysoko ocenili eksperci z instytucji finansowych – zarządzający funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi oraz analitycy domów maklerskich.

W ciągu ponad siedemnastu lat obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie FFiL Śnieżka SA zbudowała nowoczesną i prężnie działającą międzynarodową grupę kapitałową. Organizację stale rozwijającą się – zarówno organicznie, jak i przez akwizycje, z których największą do tej pory było przejęcie dwa lata temu uznanego węgierskiego producenta wyrobów dekoracyjnych Poli-Farbe.

W rezultacie Grupa Kapitałowa Śnieżka jest dziś jednym z najsilniejszych graczy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i zarazem jedynym producentem farb i lakierów z naszej części kontynentu zaliczanym do grona 25 największych europejskich producentów farb (wg magazynu „European Coatings”).

Ten sukces był możliwy między innymi dzięki zaufaniu inwestorów Śnieżki, na które spółka nieustannie pracuje od giełdowego debiutu w 2003 roku.

Dobre relacje to podstawa

Śnieżka od początku dba o uczciwość i transparentność w relacjach z inwestorami. Źródłem takiego podejścia jest z jednej strony przekonanie, że status spółki giełdowej to nie tylko przywilej. Wiąże się on z obowiązkiem rzetelnej komunikacji oraz szacunkiem do potrzeb informacyjnych inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i tych reprezentujących instytucje finansowe. Z drugiej strony – przekonanie, że dbałość o relacje w każdym wymiarze przekłada się na wizerunek spółki w oczach wszystkich jej partnerów, w tym: pracowników, przedstawicieli banków i ubezpieczycieli, kontrahentów, klientów, dziennikarzy, pracowników instytucji państwowych i samorządowych oraz członków społeczności lokalnej – mieszkańców Podkarpacia.

Dla inwestorów Śnieżka organizuje m.in. regularne spotkania po publikacji raportów finansowych, przygotowuje rzetelne komentarze do osiąganych wyników oraz prowadzi komunikację dotyczącą ważnych wydarzeń firmowych. Ważnym elementem budowania relacji i bycia fair w stosunku do inwestorów jest także coroczna wypłata dywidendy z wypracowanych zysków – nieprzerwana nawet po wybuchu pandemii. Od giełdowego debiutu spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom łącznie aż ponad 402 mln zł.

Komunikacja i utrzymywanie relacji z inwestorami na wysokim poziomie to dla Śnieżki ważny element budowania wartości i zaufania do spółki. Jesteśmy dumni z tego, że profesjonalni uczestnicy rynku kapitałowego dostrzegli i docenili nasze zaangażowanie

Aleksandra Małozięć dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej FFiL Śnieżka SA

Zespołowy sukces Śnieżki

Pozytywny odbiór działań Śnieżki przez inwestorów i analityków to wynik dobrze skoordynowanej pracy wielu osób – zarówno wewnątrz spółki, jak i z grona jej bliskich doradców. Zespół opiekujący się obszarem compliance dba o przestrzeganie procedur, ochronę informacji poufnych czy tworzenie bieżących raportów, do których wysyłania obliguje Śnieżkę status spółki publicznej. Zespół controllingu dostarcza rzetelnych danych i komentarzy do sprawozdań finansowych. Nad kształtem całości komunikacji i działań kierowanych do uczestników rynku czuwa trzeci zespół: komunikacji korporacyjnej.

Ważnym elementem prowadzenia relacji z inwestorami jest osobiste angażowanie się członków zarządu Śnieżki w najważniejsze wydarzenia.

Śnieżka w gronie najlepszych spółek z warszawskiej giełdy

Poza lokatą na podium w kategorii Relacje z inwestorami, Śnieżka zdobyła 13. miejsce w głównym zestawieniu rankingu Giełdowa Spółka Roku 2020. Złożyła się na to średnia ocen uzyskanych we wszystkich kategoriach: Kompetencje zarządu, Perspektywy rozwoju, Innowacyjność produktów i usług, Sukces spółki w 2020 roku oraz Relacje z inwestorami.

Po przeliczeniu ocen ze wszystkich pięciu kategorii Śnieżka uzyskała 81,71 pkt na 100 możliwych.

O rankingu

Ranking Giełdowa Spółka Roku przygotowywany przez „Puls Biznesu” to najstarszy tego typu ranking na polskim rynku kapitałowym. O miejscu w tegorocznym zestawieniu zadecydowały głosy 100 profesjonalistów: analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz banki inwestycyjne. Ocenili oni 140 największych spółek z GPW (z indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80) w pięciu kategoriach.

Patronat honorowy nad rankingiem GSR 2020 objęły Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych.