Aktualny kurs akcji:

Powiększony skład Zarządu Śnieżki SA

26 lutego 2021 r. powiększył się skład Zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Nadzorczą, funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw obejmie Zdzisław Czerwiec, od wielu lat związany ze Śnieżką.

Nowa nominacja wpisuje się w dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Śnieżka, w tym rosnącą rolę obszaru Supply Chain Management, zarządzanego przez Zdzisława Czerwca od  2020 r. Wzmocnienie Zarządu o kompetencje w tym obszarze, to także odpowiedź na nowe wyzwania, jakie czekają Śnieżkę w związku z  zaplanowanym na pierwszy kwartał 2022 r. otwarciem nowego Centrum Logistycznego, a co za tym idzie z optymalizacją i rosnącą rolą wielu procesów w zakresie logistyki i magazynowania.

W nowym modelu zarządzania Grupą Kapitałową, wdrożonym z początkiem bieżącego roku, w ramach Grupy Śnieżka tworzone są centra kompetencji, a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA odpowiada za produkcję, logistykę i magazynowanie.

Zdzisław Czerwiec jako Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw uzupełni zespół członków Zarządu Śnieżki SA, w którym prezesem od 2004 r. jest Piotr Mikrut, rolę Wiceprezesa – Dyrektora ds. Handlowych pełni Joanna Wróbel-Lipa, a funkcję Wiceprezesa – Dyrektora ds. Ekonomicznych obejmuje Witold Waśko.