Aktualny kurs akcji:

Fundacja Śnieżki zachęca do pomocy w ramach 1%

Fundacja Śnieżki przypomina, że przy okazji rozliczania podatku można przekazać 1% świadczenia na wsparcie jej działalności. Misja Fundacji koncentruje się na edukacji i ochronie zdrowia. Każdego roku środki wpłacane przez darczyńców przeznaczane są przede wszystkim na inicjatywy kierowane do dzieci i młodzieży z Dębicy i okolic.

Dzięki zeszłorocznej zbiórce pochodzącej z 1% organizacja otrzymała wsparcie w wysokości 558,5 tys. zł. Było to prawie 150 tys. zł więcej niż w 2019 roku. Na rekordowo wysoką kwotę złożyło się wiele mniejszych wpłat od ludzi dobrej woli – ich liczba wzrasta od lat.

 

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za okazywane nam zaufanie. Między innymi dzięki wpłatom darczyńców jesteśmy w stanie kontynuować organizowanie projektów edukacyjnych i wspierać naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że również w tym i kolejnych latach dzięki cegiełkom z 1% pomnożymy dobro, które do tej pory stało się udziałem beneficjentów Fundacji 

Anna Mikrut prezes Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa"

Fundacja dba przede wszystkim o rozwój wiedzy i umiejętności młodych ludzi. W ramach autorskiego projektu edukacyjnego „Mały Świat Dużego Pieniądza” zajmuje się edukacją finansową. Uczy zarówno roztropnego zarządzania środkami, jak i empatycznego myślenia o innych. We wszystkich edycjach programu wzięło udział już ponad 1000 uczniów ze szkół z Dębicy i powiatu dębickiego.

Wśród projektów realizowanych przez Fundację znajduje się również program stypendialny „Grant na szansę”, kierowany do najbardziej uzdolnionych i mających wybitne osiągnięcia uczniów i studentów. W minionych latach na wsparcie finansowe mogły liczyć oprócz tego szkoły, przedszkola, instytucje edukacyjne, kluby sportowe i instytucje kultury. Fundacja Śnieżki nie zapomina również o osobach potrzebujących – przewlekle chorych i niepełnosprawnych – współfinansując ich leczenie, kosztowne terapie i rehabilitację.

Fundację Śnieżki „Twoja Szansa” można wesprzeć wpłatą 1% na dwa sposoby: przekazać datek na działalność statutową Fundacji (wystarczy wpisać numer KRS 0000231088) lub przeznaczyć środki dla wybranego podopiecznego (wówczas poza numerem KRS należy zawrzeć w formularzu konkretne imię i nazwisko).