Aktualny kurs akcji:

Śnieżka numerem 1 wśród producentów farb na liście „Buildera”

Śnieżka uplasowała się na 1. miejscu wśród wytwórców farb w najnowszym rankingu miesięcznika „Builder”. Nasza spółka poprawiła też swoją lokatę względem poprzedniego roku, zajmując 29. miejsce.

Ranking producentów magazynu „Builder” obejmuje 100 największych producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych (w tym dekoracyjnych),prowadzących działalność w Polsce. O pozycji na liście decydują wyniki sprzedażowe i finansowe osiągnięte w danym roku, a także suma aktywów. W przypadku grup kapitałowych zarejestrowanych w Polsce brany jest pod uwagę wynik skonsolidowany (uwzględniający wszystkie spółki wchodzące w ich skład).

Śnieżce wysokie miejsce w najnowszym zestawieniu zapewniły skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2019 rok wynoszące 717 mln zł. Grupa Kapitałowa Śnieżka zajęła też 7. miejsce wśród przedsiębiorstw z największym wzrostem przychodów dzięki poprawie wyniku względem 2018 roku o 130 mln zł.

Według autorów zestawienia sumaryczny wzrost przychodów 100 spółek uwzględnionych w rankingu wyniósł 70,7 mld zł, a ich wyniki poprawiły się r/r o ponad 4,5%. Wzrosła również liczba producentów, którzy odnotowali zysk. Wśród wszystkich wytwórców uwzględnionych w rankingu było ich aż 94 (w 2018 roku – 91). Jak tłumaczą autorzy listy, to skutek utrzymania się w 2019 roku dobrej koniunktury panującej w branży od paru lat.

Dbałość o jakość i boom remontowy motorami wzrostu

W komentarzu do wyników rankingu prezes FFiL Śnieżka SA, Piotr Mikrut, nawiązał do dynamicznego rozwoju spółki w 2020 roku. Zwrócił też uwagę, że był to okres korzystny dla całej grupy kapitałowej ze względu na wzrost sprzedaży produktów nie tylko na rodzimym rynku, lecz także zagranicą, na Węgrzech i Ukrainie. Pandemia COVID-19 sprzyjała remontom i w efekcie, jak podkreślił prezes, „Śnieżka zwiększyła udziały w rynku we wszystkich kategoriach produktowych”.

Dyrektor ds. zapewniania jakości w FFiL Śnieżka SA, Małgorzata Grykiel, podkreśliła zaś znaczenie zapewnienia wysokiej jakości w procesie sprzedaży. Zwróciła uwagę na wzrost popularności w ostatnich latach produktów z wyższej półki: segmentów premium oraz value for money. Opowiedziała także o zapleczu badawczo-rozwojowym Śnieżki, kładąc nacisk na rolę laboratoriów w potwierdzaniu wysokiej jakości wyrobów. Omówiła m.in. znaczenie Centrum Badań i Rozwoju wraz z akredytowanym laboratorium badawczym oraz nowoczesnego laboratorium mikrobiologicznego spółki.

Miesięcznik „Builder” to prestiżowy ogólnopolski tytuł, wydawany od ponad 20 lat. W tym roku ukazała się 2. edycja jego rankingu producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych. Współtwórcami listy są PwC Polska oraz Bisnode Polska. Zestawienie jest częścią projektu „Build the Future”, mającego na celu wzrost transparentności polskiej branży budowlanej oraz zaufania do niej.