Aktualny kurs akcji:

Kolorowa zmiana w samorządach dzięki akcji FFiL Śnieżka SA

Dobiegła końca największa w historii Śnieżki akcja wyprzedażowa dedykowana jednostkom samorządowym. W ramach akcji „Kolorowe Renowacje” duży strumień farb – ponad 100 tys. puszek – popłynął na Podkarpacie i do Małopolski.

„Kolorowe Renowacje” to akcja, poprzez którą Śnieżka postanowiła umożliwić instytucjom publicznym nabycie swoich wyrobów na preferencyjnych warunkach. W pierwszej odsłonie akcji, trwającej od czerwca do sierpnia, udział mogły wziąć wszystkie instytucje publiczne, ale także fundacje i stowarzyszenia. Jeszcze większą obniżkę cen zaoferowano w drugiej odsłonie akcji, którą zorganizowano jako wyprzedaż paletową, adresowaną wyłącznie do gmin, miast i powiatów, które mogły nabyć farby dla siebiei podległych jednostek.

W końcowej odsłonie „Kolorowych Renowacji” z magazynów Śnieżki do podkarpackich i małopolskich instytucji oraz innych obiektów podległych samorządom wysłano ponad 500 palet, a na każdej z nich znalazło się ponad 200 puszek farb.

Z drugiej odsłony „Kolorowych Renowacji” skorzystało kilkadziesiąt podkarpackich i małopolskich samorządów, co sprawia, że skala lokalnego oddziaływania naszej akcji jest ogromna. Niemal codziennie docierają do nas fotorelacje ze zdjęciami kolejnych odmalowanych obiektów. Organizatorzy remontów podkreślają, że dzięki otrzymanym produktom mogą na przykład wykorzystać czas pustych przez pandemię szkół na ich odświeżenie i renowację, licząc, że już niebawem będą mogli ponownie przywitać uczniów, tym razem w odświeżonych wnętrzach.

Aleksandra Małozięć dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej FFiL Śnieżka

Na liście pomalowanych obiektów znalazły się nie tylko szkoły, ale także na przykład: schroniska, ośrodki dla osób bezdomnych, domy kultury, biblioteki, baseny czy remizy ochotniczej straży pożarnej.

Dzięki włączeniu w „Kolorowe Renowacje” hurtowni oferujących produkty Śnieżki w całej Polsce akcja objęła zarówno województwa południowe, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Śnieżki, jak i inne polskie regiony, do których trafiły dodatkowe palety z kolorowymi wyrobami Śnieżki.