Aktualny kurs akcji:

II edycja programu stażowego Śnieżki „Śpektrum” za nami!

30 września dobiegła końca II edycja programu stażowego Śnieżki „Spektrum” oferującą studentom ostatnich lat studiów i świeżo upieczonym absolwentom wyższych uczelni trzymiesięczne, płatne staże. Tegoroczny program umożliwił 6 stażystom zdobywanie dalszego doświadczenia w zespole Śnieżki.

W ramach II edycji do zespołu Śnieżki dołączyło 10 stażystów. Okres wakacji spędzili produktywnie, angażując się i wspierając pracę takich działów jak: Badania i Rozwój, Komunikacja Korporacyjna, Komunikacja Marketingowa, Marketing Strategiczny, Sprzedaż Eksportowa, Obsługa Klienta Krajowego, Księgowość, Transformacja Cyfrowa i IT, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Na początku stażu zostali zapoznani z działalnością firmy, wzięli udział w szkoleniach produktowych oraz tematycznych. Każdy uczestnik „Spektrum” pod okiem przydzielonego opiekuna, przekuwał teoretyczną wiedzę ze studiów w praktyczne doświadczenie zawodowe. Stażyści wzięli także udział w badaniu kompetencji i feedbacku rozwojowym, a ostatniego dnia stażu w warsztacie, podsumowującym zrealizowane podczas stażu zadania i projekty. Była to też okazja do określenia roli, jaką odegrał staż dla każdego z uczestników programu oraz wyznaczenia dla siebie dalszych celów rozwojowych.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na zakończenie projektu stażyści pozytywnie ocenili wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas stażu, a opiekunowie współpracę ze stażystami jako przydatną w swoich obszarach. Zgodnie potwierdzili, że jeśli byłaby taka możliwość, ponownie zaangażowaliby się w udział w projekcie.