Aktualny kurs akcji:

Śnieżka z nagrodą za międzynarodową ekspansję

FFiL Śnieżka SA została uhonorowana statuetką „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” w kategorii „Ekspansja Międzynarodowa”. To już kolejne wyróżnienie dla Śnieżki za jej zagraniczne osiągnięcia.

Nagrody dla najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się firm z Podkarpacia są przyznawane od dziewiętnastu lat. W tegorocznej edycji „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” Śnieżka została nagrodzona za międzynarodową ekspansję.

Jako polski producent od ponad trzech dekad konsekwentnie budujemy wartość Śnieżki w warunkach międzynarodowej konkurencji. Od dawna posiadamy własne zakłady produkcyjne na rynkach ukraińskim i białoruskim, a w ostatnich kwartałach skoncentrowaliśmy się na rozwoju naszej Grupy na Węgrzech, kupując znanego węgierskiego producenta farb – Poli-Farbe. Aktualnie sprzedajemy nasze produkty na kilkunastu rynkach zagranicznych.

Joanna Wróbel-Lipa wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA

Rozwijając się w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych niezmiennie podkreślamy nasze przywiązanie do Podkarpacia, miejsca, w którym od początku istnienia bije serce Śnieżki.  Dlatego nagrody takie jak ta mają dla nas szczególną wartość – dodaje.

Tegoroczna nagroda to już kolejne wyróżnienie dla Śnieżki za jej osiągnięcia na arenie międzynarodowej, a także kolejna statuetka przyznana firmie przez kapitułę konkursu „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”. W 2019 roku spółka została uhonorowana statuetką „PNG” w kategorii dużych firm, w 2017 roku otrzymała dwie nagrody (w kategorii „Innowacyjna Firma” oraz „Produkt”),a rok wcześniej – nagrodę specjalną, tytuł „Inwestora 10-lecia”.

Do tegorocznej edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” zgłosiło się 119 podkarpackich firm – mikro, małych, średnich i dużych. Spośród nich kapituła wyłoniła zwycięzców oraz wyróżnionych w kilkunastu kategoriach. Dodatkowo przyznano nagrody specjalne oraz wyróżniono najlepsze produkty i usługi. Oficjalne ogłoszenie laureatów nastąpiło podczas Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 12 listopada. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, wydarzenie przyjęło całkowicie formę online.

O konkursie

Do rywalizacji o wyróżnienie w konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” mogą przystąpić firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego przez przynajmniej dwa lata – bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Przy ocenie kapituła bierze pod uwagę szereg kryteriów, w tym: wielkość i rentowność sprzedaży, eksport, wartość inwestycji lokalnych, innowacyjność, zatrudnienie i dbałość o pracownika, relacje z kontrahentami, wpływ na środowisko oraz działalność charytatywną i na rzecz społeczności lokalnej.

Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Patronami honorowymi tegorocznej edycji są Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rozwoju.

W skład kapituły wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Miasta Rzeszowa, regionalnej gospodarki, rzeszowskich uczelni, świata mediów oraz biznesu.