Aktualny kurs akcji:

Awans Śnieżki w rankingu firm prywatnych „Forbesa”

Śnieżka uplasowała się na 62. miejscu rankingu „100 Największych Polskich Firm Prywatnych” magazynu „Forbes”, zaliczając awans o 26 pozycji. W tym prestiżowym zestawieniu spółka pojawiła się już piąty rok z rzędu.

O miejscu w rankingu decyduje wartość przedsiębiorstwa, która jest obliczana w oparciu o rynkowy wskaźnik EV (zang. Enterprise Value). Wartość Śnieżki, wyliczona na potrzeby najnowszej edycji rankingu, wyniosła 1 296 mln zł, co daje wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem.

Śnieżka wypracowała solidny awans przede wszystkim dzięki zwyżce kursu jej akcji, które są notowane na warszawskiej giełdzie. Na ten wzrost wpłynęły m.in. lepsze wyniki finansowe wypracowane przez Śnieżkę oraz jej spółki zależne w pierwszej połowie br. W następstwie walki z pandemią – w tym ograniczenia mobilności i przejścia wielu firm na pracę zdalną – wiele osób zdecydowało się na przeprowadzenie remontu, sięgając przy tym po rozpoznawalne, polskie marki, takie jak np. Śnieżka, Magnat, Vidaron. Wyższe niż przed rokiem miejsce Śnieżki w redakcyjnym zestawieniu to także efekt zredukowania przez spółkę zadłużenia netto.

Pomimo pandemii i lockdownu, wartość wszystkich firm z pierwszej setki tegorocznego zestawienia „Forbesa” wzrosła w ciągu roku o 52,8 mld zł. W rezultacie do 847 mln zł zwiększył się próg, który należało przekroczyć, aby znaleźć się w gronie najbardziej wartościowych firm prywatnych w Polsce.

Ranking Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes” jest przygotowywany od 2016 roku. Prezentuje najbardziej wartościowe spółki w Polsce, w których większościowy udział należy do polskiego przedsiębiorcy (lub grupy przedsiębiorców), oraz te, w których polski przedsiębiorca aktywnie zarządza albo kontroluje spółkę z poziomu zarządu lub rady nadzorczej. W zestawieniu są ujmowane zarówno spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i te nienotowane na parkiecie giełdowym.