Aktualny kurs akcji:

Śnieżka w gronie mistrzów eksportowej ekspansji

Śnieżka znalazła się w gronie 50 firm, które w ostatnich latach dynamicznie zwiększyły swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych i jednocześnie osiągnęły lepsze wyniki finansowe. Najlepsze spółki pod tym względem wyróżnił dziennik „Rzeczpospolita”.

W zestawieniu zostały uwzględnione firmy, które w latach 2017-2019 nie tylko zwiększyły sprzedaż zagraniczną, ale również poprawiły swoje wyniki finansowe. Dodatkowo wyróżnione przedsiębiorstwa musiały uzyskać w ubiegłym roku poza Polską przychody nie niższe niż 50 mln zł, stanowiące minimum 20% ich łącznej sprzedaży. Przy tak określonych kryteriach Grupa Kapitałowa Śnieżka uplasowała się na 43. pozycji rankingu.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała na zagranicznych rynkach, tj. na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi oraz pozostałych, przychody ze sprzedaży w wysokości 236,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 80,6% w porównaniu z poprzednim rokiem.

To dla nas istotne wyróżnienie, ponieważ ubiegły rok rzeczywiście był dla nas czasem intensywnej ekspansji. Do naszej grupy dołączyła węgierska spółka Poli-Farbe, co znacząco pozytywnie przełożyło się na wyniki sprzedaży. Na rynkach zagranicznych działamy od wielu lat i zdążyliśmy już dobrze poznać ich specyfikę, co pozwala nam efektywnie zarządzać procesami biznesowymi.

Witold Waśko wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA

W celu utworzenia zestawienia, redakcja dziennika „Rzeczpospolita” przeanalizowała sprawozdania finansowe 231 spółek oraz otrzymane od nich ankiety. Pod uwagę wzięto osiem wskaźników, za które przyznano punkty. Porównano m.in. wzrost eksportu r/r, wartość sprzedaży zagranicznej w 2019 roku, jej udział w przychodach ogółem, rentowność sprzedaży i inne wskaźniki rentowności.