Aktualny kurs akcji:

Awans Śnieżki w 14. Edycji rankingu Złota Setka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA awansowała na 15. miejsce zestawienia „Złota Setka Firm Podkarpacia”, czyli rankingu największych przedsiębiorstw działających w tym regionie Polski. Dodatkowo spółka otrzymała od kapituły wyróżnienie za szczególne osiągnięcia.

O miejscu w zestawieniu największych firm Podkarpacia decyduje kilka parametrów: przychody ze sprzedaży, wartość eksportu oraz zatrudnienie w analizowanym okresie. W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka, w której najważniejszą spółką jest FFIL Śnieżka SA, wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 717,1 mln zł, z czego 236,6 mln zł osiągnęła na rynkach zagranicznych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 62,7 mln zł, co pozwoliło na zajęcie miejsca wśród 10 najzyskowniejszych firm Podkarpacia. Ponadto Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała łącznie (średniorocznie) 1 403 osoby. W ubiegłorocznej edycji rankingu Śnieżka uplasowała się na 18. pozycji.

Rozwijając się jako Grupa, niezmiennie podkreślamy nasze przywiązanie do Podkarpacia, jako miejsca, w którym od początku istnienia bije serce Śnieżki. Dlatego nagrody, takie jak ta, mają dla nas szczególną wartość. Na wszystkich rynkach jesteśmy blisko naszych klientów. Koncentrujemy się na ich potrzebach, oczekiwaniach i dla nich się zmieniamy. Osobiście uważam to za źródło naszego sukcesu. W Polsce pozwoliło nam to zdobyć i utrzymać przez kilka ostatnich lat pozycję lidera rynku farb dekoracyjnych.

Joanna Wróbel-Lipa wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA

W tym roku, po raz pierwszy w historii Złotej Setki, autorzy wyróżnili podkarpackie firmy za szczególne osiągnięcia. Po burzliwej dyskusji kapituła wyłoniła 5 spośród wszystkich spółek sklasyfikowanych w zestawieniu – niezależnie od ich pozycji w głównym rankingu. W tym zaszczytnym gronie znalazła się także Śnieżka, która została doceniona za działalność badawczo-rozwojową oraz skuteczne stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

– Otrzymane wyróżnienie chciałabym dedykować naszemu zespołowi – wszystkim, którzy swoją codzienną pracą wspierają Śnieżkę na drodze jej rozwoju i sukcesu – dodaje Joanna Wróbel-Lipa.

Śnieżka, która jako jedyna w swojej branży, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajęła również 4. miejsce na liście spółek giełdowych Podkarpacia (których łącznie jest 11). Jej kapitalizacja, czyli wartość rynkowa, na koniec 2019 roku przekroczyła miliard złotych (1 034,6 mln zł) i była wyższa o 5,8% w porównaniu z poprzednim rokiem. Śnieżka jest spółką dywidendową, która od samego początku obecności na giełdzie regularnie dzieli się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Przez ostatnie 17 lat spółka wypłaciła łącznie już ponad 402 mln zł.

Złota Setka Firm Podkarpacia to ranking przygotowywany od 2007 roku przez „Gazetę Codzienną Nowiny”, przy współudziale podkarpackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Do rankingu kwalifikowane są najprężniej działające przedsiębiorstwa, których działalność przyczynia się do budowania wzrostu gospodarczego oraz polepszania poziomu życia mieszkańców Podkarpacia. Zestawienie jest również ważnym źródłem informacji o kondycji podmiotów gospodarczych z regionu.