Aktualny kurs akcji:

Kolorowe renowacje Śnieżki odmieniają lokalne społeczności

Akcja wyprzedażowa farb Śnieżki ze zniżką w wysokości 70%, adresowana do instytucji publicznych oraz NGO, zachęciła już do remontów m.in. placówki oświatowe czy jednostki straży pożarnej z całej Polski. W odpowiedzi na liczne sygnały od zainteresowanych podmiotów, Śnieżka dodatkowo uprościła zasady zakupu.

Wakacje to tradycyjnie czas remontów – m.in. w szkołach, żłobkach, przedszkolach, placówkach ochrony zdrowia czy urzędach. Ze względu na epidemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia (w tym zawieszenie zajęć w szkołach) tegoroczny sezon remontowo-budowlany rozpoczął się wyjątkowo wcześnie, nawet w marcu, ale w wielu miejscach Polski prace renowacyjne wciąż toczą się pełną parą.
Akcja Śnieżki o nazwie „Kolorowe renowacje”, która ruszyła pod koniec czerwca, na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, w ciągu pierwszych kilku tygodni trwania przyciągnęła liczne grono zainteresowanych. Na odnowienie budynków przy użyciu farb Śnieżki zakupionych na atrakcyjniejszych warunkach zdecydowały się w szczególności instytucje oświatowe (szkoły podstawowe, średnie, zespoły szkół, żłobki, przedszkola) oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ale nie tylko. Wśród podmiotów zainteresowanych akcją są także fundacje, parafie, domy pomocy czy ośrodki socjoterapii.
Z oferty zakupu tańszych farb skorzystały dotąd zarówno instytucje z Podkarpacia, gdzie mieszczą się najważniejsze zakłady produkcyjne Śnieżki, jak i z całej Polski.

Koszty grają rolę

Dyrektorzy placówek oświatowych, którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji „Kolorowe renowacje”, wskazują, że już przed epidemią musieli szukać oszczędności w związku ze zmniejszeniem subwencji. Obecnie, w związku z większymi wydatkami samorządów na walkę z koronawirusem, w wielu przypadkach konieczne jest zachowanie jeszcze większej niż dotychczas dyscypliny kosztowej, a jednocześnie aktywne poszukiwanie takich możliwości, które pozwolą zaspokoić potrzeby uczniów i nauczycieli, nie nadwyrężając przy tym uszczuplonych budżetów.

„Kolorowe renowacje” dały mi możliwość skorzystania z akcji wyprzedażowej farb, dzięki którym mogę odnowić więcej pomieszczeń szkolnych. Duży wybór kolorów, przejrzysty regulamin, jasne zasady zamawiania oraz szybki czas realizacji zamówienia. Śnieżka po raz kolejny wyszła naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności.

Małgorzata Flis dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu w woj. podkarpackim

Jednostki i organizacje, które mogą wziąć w akcji to między innymi te, które na co dzień mierzą się z wieloma wyzwaniami budżetowymi i dla których każda złotówka oszczędności ma znaczenie.

Działając od wielu lat między innymi na rzecz szkół czy innych organizacji zaangażowanych w życie lokalnych społeczności, możemy bliżej poznać specyfikę ich działalności, a zapytania o możliwość zakupu farb na preferencyjnych warunkach dla takich właśnie jednostek otrzymujemy niemal codziennie, z całej Polski. Odpowiedzią na te i inne potrzeby naszych beneficjentów jest właśnie akcja “Kolorowe renowacje”. Dzięki cenom, jakie oferujemy, możliwe jest pomalowanie przez nich znacznie większych powierzchni przy wydaniu minimalnych środków.

Aleksandra Małozięć dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej FFiL Śnieżka SA

Nowe, prostsze zasady akcji

„Kolorowe renowacje” to ogólnopolska akcja wyprzedaży końcówek kolekcji farb Śnieżka Satynowa, w ramach której instytucje publiczne i organizacje pozarządowe mogą nabyć objęty akcją produkt z najwyższym w jego historii rabatem w wysokości 70%.
Na półmetku akcji Śnieżka przygotowała dodatkowo uproszczone zasady zakupu. Kupujący mają obecnie pełną dowolność w zakresie wyboru kolorów farb.
Wyłącznymi adresatami akcji „Kolorowe renowacje” są instytucje nastawione na służenie obywatelom, przede wszystkim instytucje państwowe i samorządowe zaspokające potrzeby publiczne, w tym:

  • jednostki administracji państwowej i samorządowej (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, powiatowe, gminne);
  •  jednostki podległe samorządom (np. domy dziecka, schroniska dla zwierząt);
  • publiczne i społeczne placówki oświatowe i wychowawcze (np. szkoły, przedszkola, żłobki);
  • publiczne placówki wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki (np. uczelnie wyższe, instytuty naukowe);
  • publiczne podmioty lecznicze (np. kliniki, szpitale, przychodnie);
  • jednostki straży pożarnej (państwowe i ochotnicze);
  • organizacje pozarządowe, tj. NGO (fundacje, stowarzyszenia).

Na potrzeby akcji Śnieżka uruchomiła dedykowaną platformę, na której wyżej wymienione instytucje oraz organizacje mogą złożyć zamówienie na farbę Śnieżka Satynowa z rabatem -70%. Minimalna ilość zamówionych farb to 20 litrów. Akcja potrwa do 30 listopada br. albo do wyczerpania zapasów magazynowych. Objęte są nią wyłącznie końcówki kolekcji farb Śnieżka Satynowa.
Szczegóły dotyczące akcji i wyprzedawanych produktów znajdują się w regulaminie oraz na stronie akcji:
www.kolorowerenowacje.pl