Aktualny kurs akcji:

Wystartowała akcja wyprzedaży farb dla instytucji publicznych

Śnieżka wystartowała z ogólnopolską akcją wyprzedażową farb skierowaną do instytucji publicznych – m.in. samorządów, placówek oświatowych i medycznych – a także organizacji pozarządowych. Tylko w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni będą one mogły skorzystać ze zniżki w wysokości 70%.

„Kolorowe renowacje” to ogólnopolska akcja wyprzedaży końcówek kolekcji farb Śnieżka Satynowa. Została ona uruchomiona między innymi w odpowiedzi na liczne zapytania od różnych instytucji i organizacji. Wychodząc naprzeciw tym pytaniom firma przygotowała ofertę cenową, w ramach której to właśnie instytucje publiczne mogą nabyć objęty akcją produkt z najwyższym w jego historii rabatem. Lato sprzyja remontom placówek publicznych, a teraz – dzięki ofercie Śnieżki – barwnych powierzchni może być jeszcze więcej.

Wyłącznymi adresatami akcji „Kolorowe renowacje” są instytucje nastawione na służenie obywatelom, przede wszystkim instytucje państwowe i samorządowe zaspokające potrzeby publiczne:

  • organy administracji państwowej i samorządowej (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, powiatowe, gminne);
  • jednostki podległe samorządom (np. domy dziecka, schroniska dla zwierząt);
  • publiczne i społeczne placówki oświatowe i wychowawcze (np. szkoły, przedszkola, żłobki);
  • publiczne placówki wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki (np. uczelnie wyższe, instytuty naukowe);
  • publiczne podmioty lecznicze (np. kliniki, szpitale, przychodnie);
  • jednostki straży pożarnej (państwowe i ochotnicze);
  • organizacje pozarządowe, tj. NGO (fundacje, stowarzyszenia).

Na potrzeby akcji Śnieżka uruchomiła dedykowaną platformę kolorowerenowacje.pl, na której wyżej wymienione instytucje oraz organizacje będą mogły złożyć zamówienie na farbę Śnieżka Satynowa z rabatem -70%. Minimalna ilość zamówionych farb to 20 litrów.
Akcja „Kolorowe renowacje” potrwa do 30 listopada br. albo do wyczerpania zapasów magazynowych. Objęte są nią wyłącznie końcówki kolekcji farb Śnieżka Satynowa.
Szczegóły dotyczące akcji i wyprzedawanych produktów znajdują się w regulaminie oraz na stronie akcji: www.kolorowerenowacje.pl