Aktualny kurs akcji:

Zarząd Śnieżki rekomenduje 2,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

Po przeanalizowaniu sytuacji płynnościowej, zamierzeń inwestycyjnych, a także możliwego wpływu pandemii COVID-19 na przyszłą kondycję spółki, zarząd FFiL Śnieżka SA zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2019 roku na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku.

Propozycja zakłada wypłatę dywidendy w kwocie 32,8 mln zł, tj. 2,6 zł na jedną akcję, i przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję o podziale zysku za 2019 rok podejmie walne zgromadzenie Śnieżki.

Całemu zarządowi zależało, żeby, pomimo nadzwyczajnej sytuacji, kontynuować dotychczasową politykę dywidendową Śnieżki. Po gruntownej analizie różnych scenariuszy rozwoju sytuacji w związku z trwającą pandemią COVID-19, ocenie sytuacji płynnościowej oraz oszacowaniu potrzeb inwestycyjnych na ten rok uznaliśmy, że możemy zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy.

Piotr Mikrut prezes zarządu FFiL Śnieżka SA