Aktualny kurs akcji:

Śnieżka konsekwentnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju

W tegorocznej, 18. edycji raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki", którego celem jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju, ponownie znalazły się dwa projekty społeczne Śnieżki – „Koloratorium” oraz „Dziecięcy świat w kolorach”.

Raport autorstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje dobre praktyki realizowane przez polskie firmy, przypisując je do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ. Spośród wyróżnionych w raporcie inicjatyw społecznych Śnieżki „Dziecięcy świat w kolorach” odpowiada na cel trzeci – „dobre zdrowie i jakość życia”, a „Koloratorium” – na cel czwarty „dobra jakość edukacji” oraz cel jedenasty „zrównoważone miasta i społeczności”.

„Dziecięcy świat w kolorach” to autorski program społeczny, w ramach którego Śnieżka odnawia oddziały dziecięce w całej Polsce, realizowany jest od 2005 roku. W projekt angażowani są artyści, którzy malują na ścianach bajkowe motywy i barwne postaci. Do tej pory, kompleksowej renowacji poddano 30 oddziałów, które zamieniły się w kolorową i przyjazną dla dzieci przestrzeń.

„Koloratorium” to projekt skierowany do szkół podstawowych z mniejszych miejscowości z całej Polski. Jego pierwsza ogólnopolska edycja odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodę główną, profesjonalne wyposażenie minilaboratoriów, otrzymało 11 szkół. Łącznie na remont sal przekazano 1400 kg materiałów, a wartość wszystkich nagród osiągnęła poziom 240 tys. zł.

Dodatkowo, poza realizacją celów ONZ, oba projekty społeczne Śnieżki spełniły również wykorzystaną w metodologii raportu normę ISO 26000 (która wyróżnia 7 obszarów CSR) i znalazły się w kategorii „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Śnieżka od początku działalności dba o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kluczowych obszarach: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w tym zakresie przedstawiane są w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, które stanowi część rocznego sprawozdania zarządu FFiL Śnieżka SA z działalności za 2019 rok. Dokument, który został opublikowany 27 marca br., jest dostępny na stronie internetowej spółki:

https://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe.

O raporcie

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Metodologia raportu bazuje na międzynarodowej normie ISO 26000, która wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.