Aktualny kurs akcji:

Śnieżka po raz kolejny na Liście 2000 „Rzeczpospolitej”

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował kolejną edycję Listy 2000 – prestiżowego rankingu największych firm w Polsce reprezentujących najważniejsze branże polskiej gospodarki. Tak jak w minionych latach, w zestawieniu znalazła się także Śnieżka.

W 2018 roku przychody 2 tysięcy największych polskich firm ujętych na liście „Rzeczpospolitej”  wzrosły łącznie o 12% do 2,3 bln zł. Swój udział w tym wyniku miała także Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi wypracowała w minionym roku kilkuprocentowy wzrost sprzedaży, osiągając najwyższe w swojej historii przychody (586,8 mln zł).

Śnieżka wypadła także bardzo dobrze pod względem zysku i osiągniętej w 2018 roku rentowności. Na poziomie grupy kapitałowej zysk netto wyniósł 63,4 mln zł, a marża zysku netto wzrosła do 10,8% – podczas gdy średnia rentowność dla firm z Listy 2000 wyniosła ok. 4% i była podobna jak rok wcześniej.

W rezultacie Śnieżka uplasowała się na 739 miejscu zestawienia.

Lista 2000 przygotowywana przez dziennik „Rzeczpospolita” bazuje na rocznych przychodach ze sprzedaży i prezentuje największe przedsiębiorstwa w Polsce.