Aktualny kurs akcji:

Start w Jasnych Barwach – Śnieżka spotkała się ze studentami

15 maja na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie „Start w Jasnych Barwach”, w ramach którego przedstawiciele Śnieżki prezentowali możliwości pracy i rozwoju zawodowego w firmie.

Podczas wydarzenia dyrektorzy i managerowie z obszarów: marketingu, komunikacji korporacyjnej, R&D, IT oraz HR opowiadali o tym, co charakteryzuje pracę w ich działach i z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień ich zespoły. Studenci poznając specyfikę pracy poszczególnych działów Śnieżki, dowiadywali się m.in. o możliwościach kształtowania kariery zawodowej w firmie, która jest liderem rynku wyrobów dekoracyjnych w Polsce. Uczestnicy jako pierwsi mogli także poznać założenia nowego programu stażowego Śnieżki, pod nazwą „Spektrum”, którego premiera odbyła się niespełna 5 dni później, 20 maja.

Spotkanie „Start w Jasnych Barwach” odbyło się w ramach podpisanego 29 kwietnia br. porozumienia pomiędzy Śnieżką a Politechniką Rzeszowską. Współpraca między uczelnią i firmą będzie dotyczyć m.in. wydarzeń organizowanych dla studentów (warsztaty, spotkania z praktykami biznesu),szkoleń organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską i Śnieżkę, praktyk i staży studenckich, prac badawczo-naukowych w zakresie IT, chemii oraz ekonomii.