Aktualny kurs akcji:

Śnieżka ponownie w zestawieniu 200 największych polskich firm

FFiL Śnieżka SA po raz piąty zagościła na liście 200 największych polskich firm tygodnika „Wprost”. W rankingu jest obecna niezmiennie od początku jego istnienia.

W 2018 roku Śnieżka wypracowała skonsolidowane (obejmujące wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka) przychody ze sprzedaży w wysokości 586,8 mln zł – o 3,9% wyższe niż rok wcześniej. Z tym wynikiem uplasowała się na 190. miejscu zestawienia.

Miniony rok był dla Śnieżki bardzo udany. Osiągnęliśmy nie tylko rekordowe wyniki finansowe, ale także po raz drugi z rzędu uplasowaliśmy się na pozycji lidera rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych. Obecność w tym prestiżowym zestawieniu to potwierdzenie, że nasze starania i idące z nimi w parze rynkowe sukcesy pozwalają plasować się Śnieżce w gronie wiodących polskich przedsiębiorstw.

Aleksandra Małozięć Manager ds. komunikacji korporacyjnej w FFiL Śnieżka SA.

Lista 200 największych polskich firm tygodnika „Wprost” jest przygotowywana od 2015 roku. W zestawieniu redakcja uwzględnia wyłącznie spółki z rodzimym kapitałem, tzn. kontrolowane przez polskich przedsiębiorców prywatnych, Skarb Państwa albo też będące własnością komunalną. O miejscu w zestawieniu decyduje wartość wypracowanych przychodów ze sprzedaży. Pod uwagę są brane także zyski, aktywa i kapitały własne.