Aktualny kurs akcji:

Śnieżka współpracuje z Politechniką Rzeszowską

Śnieżka podpisała umowę o wzajemnej współpracy z Politechniką Rzeszowską. Dzięki porozumieniu studenci będą mogli m.in. wziąć udział w I edycji programu stażowego.

Porozumienie podpisali dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką oraz Patrycja Radwańska, Strategic HR Business Partner FFiL Śnieżka SA.
Dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką podkreślił, że uczelnia od kilku lat realizuje strategię współpracy z firmami.

Bardzo się cieszymy z podpisania umowy z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka, ponieważ jest to firma, którą znamy. Pracują w niej absolwenci Politechniki Rzeszowskiej, niektórzy z nich uczestniczyli w tworzeniu tej firmy. Dzięki obecnej umowie ta zależność bardziej się zacieśni i będziemy mogli częściej wysyłać naszych absolwentów na staże i praktyki.

Dr hab. inż. Mariusz Oleksy

Patrycja Radwańska, Strategic HR Business Partner FFiL Śnieżka SA mówi, że Politechnika Rzeszowska jest pierwszą uczelnią, z którą firma nawiązuje tego typu współpracę. Podpisanie umowy jest też pewną formą doprecyzowania, nazwania i sformalizowania dotychczasowych kontaktów przedsiębiorstwa i uczelni.

Liczymy nie tylko na pozyskanie studentów z kierunków technicznych, ale również z zarządzania produkcją i IT. Zależy nam przede wszystkim na nawiązaniu kontaktu ze studentami w ramach praktyk, staży i warsztatów organizowanych u nas, ale też na wspólnej pracy naukowej

Patrycja Radwańska

Współpraca między uczelnią i Śnieżką będzie dotyczyć m.in. wydarzeń organizowanych dla studentów (warsztaty, spotkania z praktykami biznesu),szkoleń organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską i Śnieżkę, praktyk i staży studenckich, prac badawczo-naukowych w zakresie IT, chemii i ekonomii.