Aktualny kurs akcji:

Projekty społeczne Śnieżki wśród dobrych praktyk CSR

Dwie inicjatywy Śnieżki – „Koloratorium” i „Dziecięcy świat w kolorach” – zostały zaprezentowane w tegorocznej, 17. edycji raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, którego autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport od lat promuje interesujące przedsięwzięcia realizowane przez rodzime spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Oba projekty społeczne Śnieżki zostały zaprezentowane w kategorii „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Ponadto obydwa programy oceniono pod kątem realizacji przez nie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. „Koloratorium” jest inicjatywą odpowiadającą na cel czwarty (dobra jakość edukacji),z kolei „Dziecięcy świat w kolorach” – na cel trzeci (dobre zdrowie i jakość życia).
„Koloratorium” to nowy projekt społeczny Śnieżki, który łączy wieloletnie doświadczenie firmy w tworzeniu akcji społecznych z wiedzą w dziedzinie chemii, która stanowi podstawę przy produkcji wyrobów, takich jak chociażby farby.

Ideą projektu jest zapewnienie młodym ludziom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy z dziedziny biologii i chemii. Założenia „Koloratorium” są oparte o przekonanie, że w każdym dziecku drzemie mały odkrywca, a przeprowadzanie eksperymentów to świetna zabawa, która przy odrobinie kreatywności może mieć wymiar praktyczny i edukacyjny.

Aleksandra Małozięć Manager ds. komunikacji korporacyjnej w FFiL Śnieżka SA.

Projekt „Koloratorium” jest skierowany do szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Jego pilotażowa edycja odbyła się od 18 maja do 22 czerwca 2018 roku na terenie województwa podkarpackiego. Ogólnopolska edycja „Koloratorium” wystartowała w listopadzie 2018 roku, a jej rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w maju 2019 roku. W rywalizacji o profesjonalne wyposażenie aż jedenastu minilaboratoriów zmierzyło się tym razem 105 szkół z małych miejscowości – spośród nich obecnie wyłoniono już 33 finalistów. Z kolei w tym samym konkursie do walki o nagrody indywidualne stanęło ponad 3500 uczniów z całej Polski. Łączna wartość wszystkich nagród w projekcie to 250 tys. zł brutto.

Program „Dziecięcy świat w kolorach” jest realizowany przez Śnieżkę od 2005 roku. Dzięki niemu oddziały pediatryczne w całej Polsce zmieniają się w kolorowe i przyjazne przestrzenie. Do końca 2018 roku renowacji poddano 29 oddziałów dziecięcych w szpitalach na terenie całego kraju. Aktualnie prace trwają na 30 już oddziale, który zyska odświeżony wygląd i zostanie udekorowany bajkowymi motywami.

Troska o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju

Od początku swojego istnienia Śnieżka przykłada dużą wagę do tego, aby dynamizm zmian wynikających z rozwoju organizacji nie zaburzał troski o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dbałość o prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny przejawia się między innymi w:
• dbaniu o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników,
• trosce się o jakość procesów produkcyjnych i powstających w ich ramach wyrobów,
• racjonalnym korzystaniu z zasobów środowiska,
• zachowywaniu transparentności działań rynkowych,
• kreowaniu projektów sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych.

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju Śnieżka przedstawia w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, które stanowi część rocznego sprawozdania zarządu FFiL Śnieżka SA z działalności. Oświadczenie za 2018 rok, które ukazało się 29 marca br., jest dostępne na stronie internetowej spółki:
https://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe.

O raporcie FOB
Metodologia raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki bazuje na międzynarodowej normie ISO 26000 o nazwie Guidance on social responsibility, która wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Raport uwzględnia także to, jak konkretne inicjatywy odpowiadają na Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte w 2015 roku przez ONZ.