Aktualny kurs akcji:

Raport Śnieżki doceniony przez dziennikarzy

Wyróżnienie od dziennikarzy, to laur jaki w 12. edycji prestiżowego Konkursu Raportów Społecznych otrzymała Śnieżka. Debiutancka publikacja firmy została doceniona m.in. za przejrzystą formę prezentacji obszarów oddziaływania.

Raport online Śnieżki za 2017 rok to publikacja obejmująca zarówno obszary finansowe, jak i dane niefinansowe. Raport, który ukazał się pod adresem raportroczny2017.sniezka.pl, po raz pierwszy w historii spółki tak szeroko prezentuje pozafinansowe aspekty jej funkcjonowania.

Praca nad naszym sprawozdaniem niefinansowym była kilkumiesięcznym projektem, nad którym pracował zespół złożony z reprezentantów różnych działów firmy. Wspólnie definiowaliśmy kluczowe obszary oddziaływania, dobieraliśmy odpowiednie do ich zaprezentowania wskaźniki, by wreszcie opracować wnioski i dobrać najbardziej efektywną i jednocześnie efektowną formę ich prezentacji.

Aleksandra Małozięc Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej

W 12. Edycji Konkursu Raportów Społecznych udział wzięła rekordowa liczba 49 publikacji. Podlegały one ocenie kilku gremiów, wśród których znaleźli się eksperci z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz  dziennikarze i internauci.

Kryteria, którymi kierujemy się przy ocenie publikacji zgłaszanych do Konkursu „Raporty Społeczne” to kompletność, zaufanie, komunikacja. Wyłonienie najlepiej sporządzonych raportów ma więc na celu docenienie tych firm i organizacji, które przygotowują i prezentują swoje publikacje w sposób staranny,  przemyślany i wiarygodny.

Dominika Bettman Przewodnicząca Jury Konkursu Raporty Społeczne, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas uroczystego ogłoszenia wyników, 19 października 2018 roku, nagrodę w imieniu Spółki odebrał Marcin Gliński, z Nobili Partners, Partnera Śnieżki w zakresie Relacji Inwestorskich. Wśród laureatów, poza Śnieżką, znaleźli się: Orange Polska i Cyfrowy Polsat, ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska, LPP, MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz Fundacja Janaszka PODAJ DALEJ i Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.